INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków (Katastru nieruchomości):
  • w sprawach dotyczących rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
  • w sprawach dotyczących scaleń i wymiany gruntów:
  • w sprawach dotyczących odwołań od decyzji w sprawach prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac
  • w sprawach dotyczących skarg i wniosków na działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej:
  • w sprawach dotyczących odwołań od decyzji w sprawach prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac
  • w sprawach dotyczących prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych przez przedsiębiorców oraz jednostki organizacyjne:
  • w sprawach wydawania dzienników praktyki zawodowej:
wstecz    do góry     drukuj