Lp. Dziedzina Imię i nazwisko,
tytuł naukowy
Adres zakładu pracy, kontakt
1. Anestezjologia i intensywna terapia Dr n. med. Wojciech Serednicki Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii CUMRIK
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul Kopernika 50, 31-501 Kraków
tel. 12 35 16 700
e-mail:
2. Audiologia i foniatria dr n. med. Aleksandra Grudzień-Ziarno Klinika Otolaryngologii CM UJ
ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków
tel./fax 12 424 79 24, 12 424 79 00
e-mail:
3. Chirurgia dziecięca Dr med. Mirosław Krysta Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Klinika Chirurgii Dziecięcej CMUJ
ul. Wielicka 265 30-663 Kraków
tel. 12 658 20 11 fax 12 658 13 25
e-mail:
4. Chirurgia klatki piersiowej Prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 28, fax 12 614 34 31
e-mail:
5. Chirurgia ogólna prof. dr hab. med. Kazimierz Rembiasz II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków
tel. 12 351 66 61, fax na12 351 66 71
e-mail:
6. Chirurgia plastyczna Dr hab. med. Marek Trybus II Katedra Chirurgii UJ CM
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków
tel. 12 351 66 61, fax. 12 351 67 51
e-mail:
7. Chirurgia szczękowo-twarzowa Dr hab. n. med. Grażyna Wyszyńska-Pawelec Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CMUJ
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
31- 826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
tel. 12 646 88 36,
tel./fax. 12 646 85 39
e-mail:
8. Choroby wewnętrzne Prof. dr hab. med. Jacek Musiał II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ
ul. Skawińska 8 31-066 Kraków
tel. 12 430 53 14, fax 12 430 50 68
e-mail:
9. Choroby zakaźne Dr hab. med. Aleksander Garlicki Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UJ
ul. Śniadeckich 5 31-531 Kraków
tel. 12 424 73 40, -41 fax 12 424 73 80
e-mail:
10. Dermatologia i wenerologia Prof. dr hab. med. Anna Wojas - Pelc Oddział Kliniczny Kliniki Dermatologii CMUJ
31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
tel. 12 424 79 99 wewn. 74-00; fax 12 430-52-66 w.74-22
e-mail:
11. Diagnostyka laboratoryjna Dr hab. n.med. Przemysław Tomasik Zakład Biochemii Klinicznej Instytut Pediatrii UJCM
ul.Wielicka 265 30-663 Kraków
tel./fax 12 658-06-81
e-mail:
12. Endokrynologia i diabetologia dziecięca Prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. 12 658 12 77, fax. 12 658 10 05,
e-mail:
13. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość prof. dr hab. med. Robert Jach Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
tel. 12 424 85 70, fax 12 424 85 71
e-mail:
14. Epidemiologia Dr hab. n. med. Dorota Mrożek – Budzyn Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Myślenicach
32-400 Myślenice ul. Słowackiego 106
tel./fax 12 272 06 06
e-mail:
15. Gastroenterologia dziecięca Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Instytutu Pediatrii UJ CM
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. 12 657 40 12, fax. 12 658 10 88
e-mail:
16. Genetyka kliniczna dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. 12 658 20 11, fax. 12 658 44 46
e-mail:
17. Kardiochirurgia Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowski Szpitala Specjalistyczny im. Jana Pawła II
31-202 Kraków ul. Prądnicka 80
tel. 12 614 30 75, 12 614 32 03 fax 12 423 39 00
e-mail:
18. Kardiologia Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków
tel. 12 614 22 87, 12 614 20 26 fax 12 614 34 78
e-mail:
19. Medycyna nuklearna dr n. med. Małgorzata Trofimiuk-Müldner Oddział Kliniczny Endokrynologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel. 12 424 75 20, fax. 12 424-73-99
e-mail:
20. Medycyna pracy Lek. med. Teresa Łączkowska Centrum Medyczne ENEL-MED SA Oddział Kraków
31-154 Kraków, ul. Pawia 5
tel. 601 090 517
e-mail:
21. Medycyna ratunkowa Dr hab. med., prof. UJ Leszek Brongel II Katedra Chirurgii Ogólnej UJCM
Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków,
tel. 12 351 66 61, 12 351 66 71,
e-mail:
22. Medycyna rodzinna dr hab. med. Tomasz Tomasik Zakład Medycyny Rodzinnej UJ CM
31-061 Kraków, ul. Bocheńska 4
tel. 12 430 55 93
fax. 12 430 55 84
e-mail:
23. Medycyna sądowa Dr hab. n. med. Tomasz Konopka Katedra i Zakład Medycyny Sądowej CM UJ
UL. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
Tel. 012 421-11-13, Fax 012 421-11-13
e-mail:
24. Mikrobiologia lekarska prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda Katedra Mikrobiologii CM UJ
ul. Czysta 18 31-121 Kraków
tel. 12 633 25 67 fax 12 423 39 24
e-mail:
25. Neonatologia Prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach Klinika Neonatologii CM UJ
31-501 Kraków ul. Kopernika 23
tel. 12 424 85 55 fax 12 424 85 87
e-mail:
26. Neurochirurgia Prof dr hab. med. Marek Moskała Oddział Kliniczny Kliniki Neurotraumatologii CMUJ
ul. Botaniczna 3 31-503 Kraków
tel. 12 424 86 60 fax 12 421 39 76
e-mail:
27. Neurologia Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik Oddział Kliniczny Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Botaniczna 3 31-503 Kraków
tel. 12 424 86 00 fax 12 424 86 26
e-mail:
28. Okulistyka lek. med. Ilona Pawlicka Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
31-723 Kraków, os. Na Wzgórzach 17B
tel. 12 620 82 03; fax 12 620 82 20
e-mail:
29. Onkologia kliniczna Vacat od 1.01.2017
30. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Dr hab. med. Julian Dutka Oddział Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego
Os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków
tel. 12 62 29 267 fax 12 644 76 54
e-mail:
31. Otorynolaryngologia Prof. dr hab. med. Jacek Składzień Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków
tel. 12 424 79 00, fax 12 424 79 25
e-mail:
32. Patomorfologia dr hab. med. Krzysztof Okoń Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej
Katedry Patomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Centrum Medicum
tel. 12 421 15 64, 12 619 96 10; fax: 12 411 97 25
e-mail:
33. Pediatria dr hab. med. prof. UJ Przemko Kwinta Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Polsko Amerykańskiego Instytutu Pediatrii
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. 12 658 02 56, fax. 12 658 44 46
e-mail:
34. Położnictwo i ginekologia Prof. UJ dr hab. med. Hubert Huras Klinika Położnictwa i Perinatologii UJ CM
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
tel. 12 424 84 12, fax. 12 424 84 43
e-mail:
35. Psychiatria Dr n. med. Łukasz Cichocki Zakład Psychiatrii Środowiskowej
Katedra Psychiatrii UJ CM
Pl. Sikorskiego 2/8, 31- 115 Kraków
tel. 12 421 51 17, fax. 12 422 56 74
e-mail:
36. Psychiatria Dzieci i Młodzieży Dr n. med. Maciej Pilecki Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
ul. Kopernika 21 31-501 Kraków
tel. 12 424 87 40, fax. 12 424 87 44
e-mail:
37. Radiologia i diagnostyka obrazowa prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik Katedra Radiologii CM UJ
31-501 Kraków ul. Kopernika 19
tel. 12 421 36 61 fax 12 424-73-91
e-mail: www.radiologia-malopolska.org
38. Radioterapia Onkologiczna Prof. dr hab. med. Marian Reinfuss Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
ul Garncarska 11, 31-115 Kraków
tel. 12 431 81 20, fax. 12 422 66 80 e-mail:
39. Rehabilitacja Medyczna dr n. med. Krzysztof Czernicki Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków
tel. 697 861 383, fax. 12 428 73 52
e-mail:
40. Transfuzjologia kliniczna Lek med. Jolanta Raś Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
tel. 12 261 88 20/26
fax 12 261 88 22
e-mail:
41. Urologia dr med. Piotr Maciukiewicz Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Sp. z o.o., Oddział Urologii
oś. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
Tel. 012 646-87-64, Fax 012 646-82-49
e-mail:
42. Zdrowie publiczne Dr med. Roman Topór-Mądry Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel. 12 424 83 21, fax. 12 424 74 47
e-mail:

Stan na 06.09.2016 r.


wstecz    do góry     drukuj