Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Numer 112

Flickr YouTube

RSO

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

Integracja cudzoziemców

Bezpieczna szkoła

Cmentarz wojenny „Glinnik”

Konsultanci wojewódzcy w dziedzinach pielęgniarstwa


Lp. Dziedzina Imię i nazwisko,
tytuł naukowy
Adres zakładu pracy, kontakt
1. Pielęgniarstwo Mgr Edyta Ozga Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Nefrologii
31- 501 Kraków, ul. Kopernika 15
tel. 12 424 83 41
tel./fax. 12 424 71 49
e-mail:
2. Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki Dr n. hum. Ewa Kurleto - Kalitowska Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii
ul. Skawińska 8 31-066 Kraków
tel. 12 430 52 66 fax 12 430 52 03
e-mail:
3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne Dr n. med. Anna Szczypta Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o
31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11
tel. 12 379 71 66 fax 12 37 97 104
e-mail:
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno- położnicze Dr Barbara Prażmowska Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa CM UJ
ul. Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków
tel./fax 12 656 37 27
e-mail:
5. Pielęgniarstwo onkologiczne Dr n. med. Małgorzata Pasek Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddział Kraków
31-115 Kraków, ul.Garncarska 11,
tel. 12 422 99 62 fax 12 423 10 76
e-mail:
6. Pielęgniarstwo pediatryczne Mgr Ewa Kostrz Oddział Pulmonologii Dzieci Starszych
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
31- 503 Kraków, ul. Strzelecka 2
tel. 12 619 86 00, fax. 12 619 86 10,
e-mail:
7. Pielęgniarstwo rodzinne Mgr Izabela Ćwiertnia Zakład Opieki Pielęgniarsko-Położniczej „Troska” s.c.
al. Pokoju 4 31-548 Kraków
tel. 12 417 31 97 fax 12 412 24 50
e-mail:

Stan na 20.01.2015 r.