Lp. Dziedzina Imię i nazwisko,
tytuł naukowy
Adres zakładu pracy, kontakt
1. Pielęgniarstwo Mgr Edyta Ozga Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Nefrologii
31- 501 Kraków, ul. Kopernika 15
tel. 12 424 83 41
tel./fax. 12 424 71 49
e-mail:
2. Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki mgr Stanisław Wojtan Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii CUMRIK
ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków
tel.: 12 351 67 03, fax: 12 351 67 52
e-mail:
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne mgr Anna Nowak Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej
tel. 12 424 80 39, tel/fax 12 424 80 07
e-mail:
4. Pielęgniarstwo epidemiologiczne Dr n. med. Anna Szczypta Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o
31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11
tel. 12 379 71 66 fax 12 37 97 104
e-mail:
5. Pielęgniarstwo ginekologiczno- położnicze Dr Barbara Prażmowska Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa CM UJ
ul. Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków
tel./fax 12 656 37 27
e-mail:
6. Pielęgniarstwo onkologiczne Dr n. med. Małgorzata Pasek Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddział Kraków
ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków
tel. 12 63 48 261, fax 12 423 10 76
e-mail:
7. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej mgr Anna Białoń-Janusz Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
tel. 12 688 14 23, fax. 12 641 46 59
e-mail:
8. Pielęgniarstwo pediatryczne Mgr Ewa Kostrz Oddział Pulmonologii Dzieci Starszych
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
31- 503 Kraków, ul. Strzelecka 2
tel. 12 619 86 00, fax. 12 619 86 10,
e-mail:
9. Pielęgniarstwo rodzinne Mgr Izabela Ćwiertnia Zakład Opieki Pielęgniarsko-Położniczej „Troska” s.c.
al. Pokoju 4 31-548 Kraków
tel. 12 417 31 97 fax 12 412 24 50
e-mail:
10. Pielęgniarstwo psychiatryczne Mgr Małgorzata Murzyn Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Krakowie ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel./fax 12 652 42 19
e-mail:

Stan na 31.03.2016 r.


wstecz    do góry     drukuj