Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Numer 112

Strefa zalewowa

Flickr YouTube

RSO

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

Integracja cudzoziemców

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Cmentarz wojenny „Glinnik”

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków


Przewodniczący: Anna BUJAK

SEKRETARIAT
II piętro, pok. 220A
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
tel. 12 39 21 396
fax 12 39 21 396
e-mail:

Adres do korespondencji
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

  • WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI