Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Numer 112

Strefa zalewowa

Flickr YouTube

RSO

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

Integracja cudzoziemców

Rejestr zbiorów danych

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Cmentarz wojenny „Glinnik”

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków


Przewodniczący: Anna BUJAK

SEKRETARIAT
II piętro, pok. 220A
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
tel. 12 39 21 396
fax 12 39 21 396
e-mail:

Adres do korespondencji
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

  • WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI