Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia osób wykluczonych społecznie”
Kraków
Termin: 26 – 27 października 2017 roku, Kraków

Organizator: Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej Akademii Ignatianum w Krakowie.
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj