2019-10-09
Wokół sprawy budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnowie

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Na stronie tarnowskiego magistratu napisano:
„Odsłonięcie pomnika zaplanowano w listopadzie br., w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale wszystko wskazuje na to, że uroczystość odbędzie się w późniejszym terminie. Przeszkody były dwie. Do dzisiaj (8 października) czekano na formalne zgody na użyczenie terenu pod pomnik od wojewody małopolskiego i marszałka. Wojewoda musiał uzyskać na to zgodę od ministra infrastruktury i początkowo takiej zgody nie było. Po kilku miesiącach minister zmienił zdanie i zgoda wojewody dotarła do Tarnowa. Oczekiwano jeszcze na zgodę od marszałka województwa i według informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie odpowiednie dokumenty zostały wysłane 7 października” (www.tarnow.pl)
W związku z tym mam pytanie kiedy Urząd Miasta Tarnowa zwrócił się do Państwa o użyczenie terenu i ile trwała ta procedura po Państwa stronie. A także, a może przede wszystkim dlaczego początkowo dostaliście Państwo decyzję odmowną od Ministra Infrastruktury.

2019-10-09
Wokół uchwały w sprawie edukacji seksualnej

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Chciałabym dowiedzieć się, co było przyczyną unieważnienia krakowskiej uchwały kierunkowej w sprawie edukacji seksualnej.

2019-10-08
W sprawie wywłaszczenia przy ulicy Grochowskiej w Krakowie

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Mieszkańcy bloków w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki mogą stracić dach nad głową.
Chodzi o budynki przy ulicy Grochowskiej 22, 24 i 26.
Spadkobiercy terenu, który obecnie należy do miasta, żądają zwrotu nieruchomości.
Starosta krakowski odmówił zwrotu działek. Dlaczego wojewoda unieważnił tę decyzję? Jakie będą dalsze procedury w tej sprawie? Co spowodowała decyzja wojewody?

2019-10-03
W sprawie osuwiska w Piwnicznej-Zdroju

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Jeszcze w wakacje uaktywniło się osuwisko w Piwnicznej Zdroju. Sprawa jest poważna, bo według karty osuwiskowej miejsce to zagraża bezpośrednio elewacji przedszkola prowadzonego przez piwniczański samorząd. Burmistrz Dariusz Chorużyk twierdzi, że sprawa już jest procedowana przez Zespół Nadzorujący Realizację Projektu "Osłona przeciwosuwikowa" przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie a pozytywna opinia Zespołu umożliwi gminie ubieganie się w 2020 roku o środki na zabezpieczenie osuwiska. Jak sprawa wygląda z Państwa strony? Rodzice przedszkolaków uczęszczających do wspomnianego przedszkola dopytują kiedy realnie gmina uzyska pieniądze na zażegnanie niebezpieczeństwa i co w sytuacji gdy przy jesiennych opadach osuwisko jednak ruszy dalej.
Czy jest możliwość wcześniejszego uruchomienia, przekazania gminie pieniędzy przynajmniej na tymczasowe zabezpieczenie tego miejsca, tak by przedszkole było bezpieczne.

2019-10-03
W sprawie remediacji przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do wojewody z wnioskiem o egzekucję z tytułem wykonawczym w stosunku firmy IMMOBILIARIA CAMINS POLSKA.
Firma miała wykonać pierwszy etap remediacji na terenie przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie - do końca czerwca tego roku.
Interesuje nas:
1.    Na jakim to jest etapie?
2.    Ewentualnie, jaką karę nałożył wojewoda?
3.    Jeżeli nie wszczął egzekucji to dlaczego?

2019-09-27
Wokół sprawy kamienic przy ul. św. Gertrudy w Krakowie

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Pytania będą dotyczyć kamienic przy ul. św. Gertrudy 12 a (działka 64 obręb 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście).
Dla nieruchomości przy ul. Świętej Gertrudy 12 a została wydana decyzja nr 1132/6740.2/2017 z dnia 10.10.2017 roku, znak: AU-01-3.6740.2.951.2017.EPI., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania funkcji mieszkalnej na funkcję mieszkalno – hotelową oraz przebudowa instalacji wewnętrznych (wod.-kan., elektrycznych, gazowych) wraz z budową budynku oficynowego z kondygnacją podziemną oraz budową instalacji wewnętrznych (wod.-kan., elektryczną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) na dz. nr 64 obr. 3 Śródmieście przy ul. Św. Gertrudy 12a w Krakowie”.
Przedmiotowa decyzja została utrzymana w mocy przez Wojewodę Małopolskiego decyzją z dnia 02.02.2018 roku, znak: WI-I.7840.3.91.2017.EM.
Wydział Architektury informuje, iż nie jest w stanie udzielić szczegółowych informacji dotyczących parametrów technicznych planowanej inwestycji oraz opisu zatwierdzonych prac budowlanych, ponieważ nie posiada akt sprawy, które zostały przekazane do Wojewody Małopolskiego pismem z dnia 22.03.2019 roku i do dnia dzisiejszego nie zostały zwrócone.
Małopolski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 21.06.2019 roku poinformował, iż przekazuje do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie akta przedmiotowej sprawy  wraz z odwołaniem Prokuratury Regionalnej w Krakowie od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 13.05.2019 roku, znak: WI-I.7840.1.27.2019.EO odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 02.02.2018 roku, znak: WI-I.7840.3.91.2017.EM.
Szanowni Państwo, proszę o przystępne wyjaśnienie:
Wojewoda Małopolski utrzymał decyzję, zezwalającą na przebudowę kamienicy. Dlaczego?
Dlaczego do dzisiaj dokumenty, przekazane Wojewodzie przez UMK, nie zostały do UMK zwrócone?
Dlaczego Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał dokumenty do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie?
Czego dotyczyła decyzja: WI-I.7840.1.27.2019.EO?
Czego dotyczyła decyzja: WI-I.7840.3.91.2017.EM?
Dlaczego Prokuratura Regionalna odwołała się od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 13.05.2019 roku?

2019-09-27
Wokół obchodów Święta Niepodległości

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Pracujemy już nad numerem listopadowym naszego miesięcznika. W rubryce Aktualności, o ciekawych wydarzeniach w kraju w danym miesiącu, najchętniej takich z wolnym wstępem planujemy nieduży temat o obchodach Święta Niepodległości w różnych miejscowościach w Polsce.
Chcielibyśmy wspomnieć o obchodach 11 listopada w Krakowie.
W związku z tym mam prośbę o przesłanie kilku informacji.
1 - czy tradycyjnie będzie uroczysty pochód - od Wawelu do placu Matejki? Czy każdy może się do niego przyłączyć?
2 - Interesuje nas  też bardzo, co będzie się działo poza oficjalnymi uroczystościami.

wstecz    do góry     drukuj