2019-08-13
Wokół sprawy Elektrociepłowni Andrychów

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Realizuję  temat z Andrychowa. Chodzi o milionowe długi Elektrociepłowni Andrychów. Istnieje obawa, że elektrociepłownia zatrzyma pracę i w efekcie bez ogrzewania i ciepłej wody zostanie około 70% Andrychowa. Burmistrz powiedział mi, że wojewoda został poinformowany o sprawie i zawiązał się sztab kryzysowy.
Potrzebuję jakiegokolwiek komentarza z Państwa strony.

2019-08-09
Młodociani obywatele RFN w polskich ośrodkach wychowawczych

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
W związku z przygotowywaną publikacją prasową zwracam się z prośbą o przekazanie informacji:
- czy Państwa Urząd Wojewódzki posiada informacje na temat ilości młodocianych obywateli RFN, którzy na terenie Państwa województwa realizują - w polskich ośrodkach wychowawczych ewentualnie rodzinach zastępczych - programy wychowawcze?
- jeżeli tak to proszę o przekazanie ilości obywateli RFN objętych obecnie takim programem na terenie Państwa województwa i ilości podmiotów, które takie usługi dla obywateli RFN oferują.
- chciałbym zapytać także o to, czy przyjazd obywateli RFN ww opisanym celu był wcześniej konsultowany z Państwa Urzędem zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 
- jeżeli tak to proszę o przekazania ilości takich wystąpień konsultacyjnych za okres 2016-2019 w rozbiciu na lata

2019-08-06
Susza w województwie małopolskim

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji na temat suszy w rolnictwie w woj. małopolskim. Czy powołano komisje, mające na celu zbadanie strat - jeśli tak, to ile wniosków przyjęto, z jakich regionów, ile takich komisji jest? Czy są już jakiekolwiek szacunki, dotyczące wysokości strat - jeśli nie, to jaki jest ich przewidziany termin? 

2019-08-06
„Rodzina 500 Plus” i „Dobry Start” w Małopolsce

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Proszę o dane dotyczące liczby wniosków i wypłat świadczeń 300 plus i 500 plus w Małopolsce.
Może uda się wyłowić informacje, gdzie realizacja wniosków idzie najlepiej, gdzie najgorzej.
Proszę też o dane w podziale na wnioski składane przez internet i tradycyjnie oraz zakładaną ogólną liczbę wniosków (świadczeń).

2019-08-01
Wokół oceny nadzorczej uchwał Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Bardzo proszę o informację ile uchwał rady miasta Krakowa i sejmiku województwa małopolskiego zostało unieważnionych przez wojewodę małopolskiego. Zależy mi na danych z tej i poprzedniej kadencji samorządu.

2019-07-26
Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XVIII/372/19 Rady Miasta Krakowa z 12 czerwca 2019 r.

Otrzymaliśmy następujące pytanie:
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem o to, co legło u podstaw decyzji Pana Wojewody o unieważnieniu uchwały kierunkowej RMK w sprawie programu grantowego dla organizacji mających prowadzić dodatkowe, nieobowiązkowe zajęcia z edukacji seksualnej w krakowskich szkołach.
Jakie jest merytoryczne uzasadnienie takiej decyzji, czy decyzja była podjęta pod naciskiem, np. Małopolskiej Kurator Nowak, czy być może zadecydowały o tym głosy sprzeciwu?
Będę wdzięczny za przesłanie kopii decyzji Pana Wojewody.

2019-07-26
Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Miasta Krakowa z 12.06.2019 r.

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
1. Kiedy wojewoda unieważnił uchwałę dotyczącą powołania programu grantowego na prowadzenie działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV w krakowskich szkołach?
2. Jak swoją decyzję argumentuje wojewoda? Jakie uchybienia zostały znalezione w uchwale?
3. Fundacja Pro-Prawo do Życia przygotowało petycję do wojewody o odrzucenie uchwały. Ile osób ją poparło? Czy ta petycja miała wpływ na decyzję wojewody?


wstecz    do góry     drukuj