2019-11-15
Działania Wojewody Małopolskiego dotyczące niewdrożenia przez Zakopane przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej kopii pisma Wojewody Małopolskiego do Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2019 roku. Chcielibyśmy pokazać ów dokument w materiale dotyczącym niewdrożenia przez Zakopane przepisów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


2019-11-14
Wokół terenu byłej Rafinerii Gorlice

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Proszę o informacje, jakie decyzje w sprawie terenu po byłej Rafinerii Glimar w Gorlicach i składowanych tam nielegalnie chemikaliów podjęto na wczorajszym posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego.

2019-11-12
Działania Wojewody Małopolskiego dotyczące niewdrożenia przez Zakopane przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Czy to prawda, że wojewoda małopolski P. P. Ćwik wysłał do rady miasta Zakopane monit/ultimatum ws. podjęcia przez radę uchwały o programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
Czy to prawda, że wyznaczył termin na podjęcie tej uchwały do 15 listopada br.?
Jeśli tak to co zamierza zrobić pan wojewoda jeśli rada miasta nie zastosuje się do wniosku?
Dlaczego P. wojewoda sprawą zajmuje się teraz? czy ma to związek z zainteresowaniem sprawą przez RPO?

2019-11-07
Wokół sprawy Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Uprzejme proszę o udzielenie informacji w sprawie zamknięcie Oddziału Dziecięcego w szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie - z informacji podanych przez placówkę wynika, że oddział został zamknięty 1 listopada - tymczasem z informacji na stronie UM Tarnowa można wywnioskować, że wojewoda nie wydał jeszcze zgody na zaprzestanie działania oddziału .
www.tarnow.pl

Czy mogę zatem prosić o informację w tej sprawie - czy oddział mógł zostać zamknięty 1 listopada?

2019-11-03
Wokół sprawy działek przy ul. Wybickiego w Krakowie

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Pytania będą dotyczyć działek nr 201/2, 201/3 obr. 44 Krowodrza przy ul. Wybickiego w Krakowie, gdzie znajdował się dom handlowy „Gigant”.
Działka nr 201/2 obr. 44 Krowodrza stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki KARGEP Sp. z o.o. sp.k. natomiast działka 201/3 obr. 44 Krowodrza stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki DOMAR MAŁOPOLSKA s.a.


Od lat na tych gruntach nie są realizowane żadne inwestycje.
Czy MUW rozważał wypowiedzenia użytkowania wieczystego wyżej wymienionym spółkom? Jeśli nie, dlaczego i czy może rozważa, a jeśli tak, dlaczego?
Czy MUW ma jakiś pomysł bądź koncepcję na zagospodarowanie tego terenu, a jeśli tak, proszę o ich szczegóły i potencjalną datę i kwotę ich realizacji.

2019-10-31
Uzasadnienia rozstrzygnięć nadzorczych z 31 października 2019 r.

Otrzymaliśmy pytanie prasowe o uzasadnienie ostatnich rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał Rady Miasta Krakowa.

2019-10-28
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego gminy Laskowa

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji ws. uchylenia przez wojewodę Pana Piotra Ćwika, uchwały Rady Gminy Laskowa z 25 września 2019r., dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego gminy - Czesława Zelka. Radni gminy podjęli w tej sprawie uchwałę intencyjną. Za wygaśnięciem mandatu głosowało 8 radnych, pięcioro z nich przeciw jej podjęciu, a sam zainteresowany z oczywistych względów, nie mógł głosować.
Media lokalne informują, że wojewoda uchwałę uchylił. Chciałem prosić o uzasadnienie tej decyzji, którą wydał Pan wojewoda.

wstecz    do góry     drukuj