Otwarcie miejsc całodobowego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gminie Biecz
2018-02-13
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron wziął udział w otwarciu miejsc całodobowego pobytu w ŚDS w Bieczu z filią w Gorlicach. Wicewojewoda dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi, a w swoim wystąpieniu podkreślił szczególny charakter misji, którą realizują wszyscy zaangażowani w pomoc podopiecznym ŚDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach funkcjonuje od 16 grudnia 2016 roku. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 34 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 4 miejsca zostały uruchomione w filii ośrodka w Gorlicach od 1 grudnia 2017 roku i są przygotowane na pobyt całodobowy w ramach treningu samodzielności i opieki wyręczającej.
Wojewoda Małopolski przekazał dla Gminy Biecz środki na przeprowadzenie prac remontowych związanych z utworzeniem 4 miejsc całodobowych ze środków Programu Za Życiem – łącznie przekazano dla Gminy 152 tys. zł, w tym na wyposażenie 32 tys. zł. W lutym 2018 roku z miejsc całodobowych w ośrodku korzystały 3 osoby, będące uczestnikami środowiskowego domu samopomocy. Sprawowanie opieki całodobowej dla tych osób było wynikiem indywidualnych sytuacji rodzinnych i potrzebą zapewnienia opieki wyręczającej lub miejsca całodobowego. Ośrodek jest obecnie przygotowany do świadczenia opieki w pełnym zakresie w razie zaistnienia takiej sytuacji.

Program Za Życiem obejmuje kompleksowe rozwiązania dla rodzin, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie. Na realizację programu "Za życiem" z budżetu państwa zaplanowano 3,7 mld zł w latach 2017-2022. Na Program w 2017 roku przeznaczono 511 mln zł.

Miejsca całodobowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gminie Biecz są pierwszymi tego typu w Małopolsce.
20180215 gorlice 120180215 gorlice 220180215 gorlice 320180215 gorlice 420180215 gorlice 520180215 gorlice 6
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj