Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem wojewody Piotra Ćwika
2018-02-07
W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie otworzył i poprowadził wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który w grudniu ubiegłego roku objął funkcję przewodniczącego tego gremium.

Z przyjemnością otwieram pierwsze pod moim przewodnictwem posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Serdecznie Państwa witam i zapraszam do rozmowy. Głęboko wierzę, że dialog społeczny to punkt wyjścia szukania dobrych rozwiązań w sprawach ważnych dla pracodawców i pracowników oraz całego społeczeństwa – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

W pierwszej części posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu prac na najbliższe półrocze. I tak w drugim kwartale tego roku uwzględnione zostało omówienie realizacji reformy edukacji oraz problemu niskiej emisji w województwie małopolskim. Członkowie Rady zatwierdzili również sprawozdanie finansowe za 2017 r. i projekt planu finansowego na 2018 r.

Druga część spotkania poświęcona była w głównej mierze szeroko rozumianej tematyce służby zdrowia. O kwestii sieci szpitali w województwie małopolskim mówiła m.in. Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obrady zamknęły referaty dotyczące badań profilaktycznych pracowników, wygłoszone przez Jana Kosiniaka, wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie, Mariusza Prycza, zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, i Krystynę Jasińską-Kolawę, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego działa od 2015 r. na podstawie ustawy z 24 lipca 2015 r o Radzie Dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji pracowniczych, reprezentanci pracodawców, a także wojewoda i dwie osoby ze strony rządowej oraz marszałek województwa i dwie osoby reprezentujące stronę samorządową. WRDS wyraża stanowiska i opinie dotyczące spraw związanych z zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców. Rada może również rozpatrywać inne sprawy, w tym szczególnie te dotyczące konfliktów na linii pracownicy – pracodawcy.

20180207 WRDS 2a20180207 WRDS 3a20180207 WRDS 4a20180207 WRDS 5a
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj