O bezdomności zwierząt
2018-01-31
„Zapobieganie bezdomności zwierząt. Dobre i złe praktyki. Rekomendacje” – to temat konferencji, która dziś odbyła się w Krakowie i została zorganizowana przez Małopolski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli i Małopolski Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podobne konferencje, z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i Policji, odbywają się też w innych województwach.

- Bardzo dziękuję Najwyższej Izbie Kontroli za tę inicjatywę. Trzeba pamiętać o tym, co się dzieje ze zwierzętami i dbać o nie. Ich los jest naszą wspólną troską – powiedział wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Po wystąpieniu wicewojewody Józefa Gawrona głos zabrał Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, który zaprezentował problematykę bezdomności zwierząt w świetle kontroli NIK-u. Z kolei małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta wygłosiła referat „Bezdomność zwierząt w województwie małopolskim. Rola Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zwierząt”. O dobrych praktykach w realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt mówił natomiast Paweł Lisicki, dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. O sposobie wprowadzenia realnych oszczędności w budżecie gmin przy utrzymaniu realizacji zadania z zakresu ochrony zwierząt na wysokim poziomie mówił zaś burmistrz miasta Myszków Włodzimierz Żak.

Do tej pory podobne konferencje odbyły się w Kielcach, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Gdańsku. Podstawowym celem konferencji jest wskazywanie samorządom i zainteresowanym instytucjom dobrych praktyk w zakresie ochronie zwierząt i walki z ich bezdomnością.
20180131 NIK 020180131 NIK 120180131 NIK 220180131 NIK 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj