Nieścisłe informacje w materiale „Nowy Sącz nie ma szans na mieszkania z rządowego programu Mieszkanie Plus
2017-10-06
W materiale Radia Kraków „Nowy Sącz nie ma szans na mieszkania z rządowego programu Mieszkanie Plus” pojawiły się nieścisłe informacje, które mogą niepotrzebnie wprowadzać w błąd słuchaczy i czytelników.

Otóż, owszem Wojewoda Małopolski procedował na początku 2016 r. nad wnioskiem Prezydenta Nowego Sącza w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada ozn. jako działka nr 1/32 o pow. 1,5008 ha na rzecz Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

I owszem – Wojewoda Małopolski nie wyraził zgody na jej sprzedaż. W toku postępowania uznaliśmy bowiem, iż dla lokalnej społeczności korzystniejszym rozwiązaniem mogłoby się okazać zakwalifikowanie wskazanej nieruchomości do Narodowego Programu Budowy Mieszkań. Należy bowiem zauważyć, iż sprzedaż tej nieruchomości na rzecz STBS sp. z o.o. w 2016 r. nie wiązałaby się z podjęciem współpracy z BGK Nieruchomości, a zatem nie doprowadziłaby do powstania mieszkań w ramach programu Mieszkanie+. Mieszkania zostałyby wybudowane w tradycyjnym systemie stosowanym przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a więc nie byłaby to oferta tak atrakcyjna jak w rządowym programie.

Innymi słowy – z naszej strony nie ma przeciwskazań, aby ta nieruchomość została zaproponowana do programu „Mieszkanie +”. Jest więc zupełnie odwrotnie, niż Radio Kraków przedstawiło to w materiale.

Ruch w tej sprawie jest jednak po stronie Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Prezydent mógł zaproponować tę nieruchomość w wykazie, który gromadziliśmy w zeszłym roku dla BGK Nieruchomości. Aktualnie m.in. prezydenci miast na prawach powiatu mają czas, aby sporządzić wykazy nieruchomości, które miałyby zostać wzięte pod uwagę przy realizacji programu „Mieszkanie plus”, i przekazać je wojewodom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości (następnie wojewodowie muszą dokonać ich sprawdzenia pod względem zgodności i kompletności danych, po czym wykazy tych nieruchomości zostaną wysłane do nowo powstałej państwowej osoby prawnej – Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Ścieżka, pozwalająca na włączenie do programu „Mieszkanie +” nieruchomości, o której mowa w materiale, była i jest nadal cały czas dostępna.

Wyjaśnijmy również kwestię opłat za mieszkania, które powstaną w ramach rządowego programu. Otóż zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnego czynszu najmu, jaki miałby w nich obowiązywać:

1. maksymalny czynsz normowany z opcją wykupu, a więc zawierający ratę za cenę mieszkania, wyniesie w Krakowie 15,56 zł/m kw., a na pozostałym terenie województwa małopolskiego 11,39 zł/m kw.;
2. maksymalny czynsz normowany dla najmu bez opcji wykupu wyniesie w Krakowie 10,89 zł/m kw., a na pozostałym terenie województwa małopolskiego 7,98 zł/m kw.

Dodatkowo oprócz czynszu normowanego najemca zgodnie z ustawą będzie zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej, która w przypadku miast będących siedzibą wojewody wynosić będzie maksymalnie 9 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania, natomiast w pozostałych lokalizacjach maksymalnie 6,50 za 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania, a także opłat niezależnych od operatora mieszkaniowego (np. media).
SPROSTOWANIE
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj