Pamięć o polskich bohaterach
2017-09-27
W Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Uczestniczący w wydarzeniach wicewojewoda małopolski Józef Gawron dokonał uroczystego odznaczenia Kombatantów Medalem „Pro Patria”. Medal ten to forma uhonorowania osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce w obronie niepodległości Ojczyzny.

Odznaczani zostali :
1. Pani Janina Bronisława Jabłońska,
2. Pani Barbara Irena Pajor,
3. Pani Henryka Szepska,
4. Pan Józef Jagos.

Wicewojewoda w swoim wystąpieniu podziękował Kombatantom za walkę o wolność oraz służbę Ojczyźnie.

- Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem odchodzenia od wyższych wartości na rzecz wartości ogólnoeuropejskich czy bliżej nieokreślonych wzorców, podważających często patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny. To próba zachwiania pamięci – tej, która stanowi o tożsamości i sile naszego Narodu. Wy, którzy wtedy walczyliście o wolną Polskę, jesteście nieustannie nam potrzebni. Drodzy Kombatanci, życzę Wam zdrowia, sił i energii. Choć dzisiaj cieszymy się niepodległością, to ciągle żyjemy w przekonaniu, że musimy o nią dbać na co dzień. Nigdy nie wiadomo, jakie czasy są przed nami, wiemy jedynie, co jest za nami. Musimy to analizować i wyciągać wnioski. Wasze doświadczenie, Wasze bohaterstwo i pamięć o Waszych czynach są potrzebne młodym pokoleniom, żeby Polska dalej trwała – mówił Józef Gawron.

Podczas uroczystości odbył się także pokaz premierowego serialu dokumentalnego TVP „Kryptonim Muzeum”. Została również otworzona wystawa podsumowująca historyczno-artystyczny konkurs „Zwycięski orle nasz leć”.
78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego I78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego II78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego III78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego IV78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego V78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego VI78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego VII78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego VIII78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego IX78. rocznica Pol.Panstwa Podziemnego X
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj