Nowe uprawnienia kontrolne wojewodów
2017-09-11
2 września br. wchodzą w życie nowe przepisy umożliwiające włączenie Wojewodów w proces desygnacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych perspektywy finansowej 2014 – 2020. W dniu 11 września br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie w tej sprawie podczas którego podpisano porozumienia pomiędzy Ministerstwem a Wojewodami. Małopolski Urząd Wojewódzki reprezentował wicewojewoda Józef Gawron.

Nowe kompetencje mają zapewnić pełną sprawność funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi. Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a wojewodą.
20170911 umowa desygnowanie wojewodów (1)20170911 umowa desygnowanie wojewodów (2)20170911 umowa desygnowanie wojewodów (3)20170911 umowa desygnowanie wojewodów (4)20170911 umowa desygnowanie wojewodów (5)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj