Sytuacja na terenie byłej Rafinerii Naftowej „Glimar” w Gorlicach
2017-08-22
W dniu dzisiejszym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie robocze w sprawie ustalenia wspólnych działań władz samorządowych i służb wojewody małopolskiego w związku z zaistniałą sytuacją na terenie byłej Rafinerii Naftowej „Glimar” w Gorlicach.

Przedstawiciele poszczególnych instytucji przedstawili posiadane informacje oraz uzgodnione zostały dalsze kroki działania w zakresie likwidacji potencjalnego zagrożenia. Wszyscy zgodnie potwierdzili zaangażowanie i pełną gotowość w działaniach mających na celu jak najszybsze i skuteczne rozwiązanie kwestii pozostających na tym terenie odpadów. Sprawą zajmuje się również Prokuratura Rejonowa w Gorlicach, która wszczęła działania operacyjne. Jak podkreśla Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko współpraca z prokuraturą w ramach prowadzonych czynności przebiega bardzo sprawnie.

W tej chwili nie przewiduje się zagrożenia, które w sposób istotny mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo w regionie. Służby czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. W miejscu powstania wycieku zostały zabezpieczone zbiorniki, nie stwierdzono dalszego zagrożenia, które wymagałoby podjęcia działań w trybie pilnym.

W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie w celu monitorowania przebiegu sprawy i analizy realizacji podjętych działań.


W spotkaniu uczestniczyli m.in:

Pani Poseł Barbara Bartuś
Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik
Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron
Starosta Gorlicki Pan Karol Górski
Burmistrz Miasta Gorlice Pan Rafał Kukla
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł Ciećko
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach Pani Jadwiga Wójtowicz
KOMUNIKATPRASOWYGORLICE
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj