Intermedialna burza mózgów
2017-05-04
Małopolska znów jest pierwsza i znów tworzy przedsięwzięcie, które nie ma swojego odpowiednika w Polsce. O Centrum Innowacyjnych Technologii, które powstanie przy Oddziale Telewizji Polskiej w Krakowie, rozmawiali dziś wojewoda małopolski Józef Pilch oraz przedstawiciele środowisk uczestniczących w tej inicjatywie: TVP 3 Kraków, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz krakowskiego biznesu.

Praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy, możliwość rozwijania pasji i zainteresowań, innowacyjne i interdyscyplinarne podejście, a co najważniejsze stworzenie miejsca, dzięki któremu zarówno absolwenci szkół zawodowych o profilach informatycznych i medialnych oraz absolwenci ASP będą mogli rozwijać swoje kompetencje we współpracy z potencjalnymi pracodawcami TVP 3 Kraków i OMI (Ośrodek Mediów Interaktywnych) TVP – oto najważniejsze założenia przedsięwzięcia.

Przy Oddziale TVP 3 Kraków na Krzemionkach powstanie nowoczesna interaktywna przestrzeń kreatywna iLab, w której młodzi artyści, informatycy, dziennikarze, twórcy filmowi będą mogli realizować swoje projekty i uczyć się zawodu oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii. Ich pomysły będą miały większą szansę na wykorzystanie w biznesie, a szkoły branżowe zyskają zupełnie nową przestrzeń edukacyjną.

Z kolei prężnie rozwijający się Wydział Intermediów krakowskiej ASP – będący pomostem między nauką a sztuką – zostanie przeniesiony z trzech budynków do jednego z budynków TVP 3 Kraków, gdzie wspólnie z pozostałymi partnerami projektu będzie realizował swoje pomysły. Tak powstanie „kocioł artystyczny” – innowacyjne miejsce spajające przestrzeń artystyczną, edukacyjną, biznesową i medialna pozwalające rozwijać talenty zarówno uczniom, jak i studentom.

Jak podkreśliła małopolska kurator oświaty Barbara Nowak: - Przedsięwzięcie to stanowi wielką szansę dla młodzieży i pokazuje, że droga do dobrej edukacji wiedzie przez innowacyjność i praktykę .

Z kolei p.o. dyrektora TVP 3 Kraków Bogdan Wasztyl zauważył, że nowe przedsięwzięcie wpisuje się w plan rozwoju telewizji i pozwala stworzyć – przy udziale partnerów projektu – intersującą i innowacyjną całość, wspólną przestrzeń dla środowisk twórczych.

Miłosz Horodyski, szef produkcji TVP 3 Kraków, jeden z pomysłodawców Centrum wskazał zaś, że wzorem dla iLabu są rozwiązania funkcjonujące już na Zachodzie: - Telewizja powinna mieć przestrzeń laboratoryjną otwartą na nowoczesne rozwiązania i środowiska twórcze, które na nowo mogą zdefiniować to medium w dobie postępującej konwergencji. Ośrodek Mediów Interaktywnych TVP, który ma swoją siedzibę również na Krzemionkach, jest naturalnym partnerem dla takiego przedsięwzięcia z uwagi na przygotowywany właśnie zintegrowany system zarządzania treścią, który stanie się podstawą dla tworzenia nowej formy kontentu treściowego, którym dysponują media publiczne .

Akademia Sztuk Pięknych borykająca się z problemami lokalowymi chce w przededniu jubileuszu 200-lecia wzmocnić najmłodszy z Wydziałów: - Intermedia są młodym i zdecydowanie unikatowym kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy chcą łączyć zainteresowanie sztuką z nowoczesnymi technikami multimedialnymi. Jednocześnie śmiało można powiedzieć, że łącząc sztukę z nowoczesnymi mediami, są najlepiej przygotowani do wyzwań zmieniającego się rynku pracy – zaznaczył prof. Bogdan Archimescu, prorektor ASP w Krakowie.

- Mogę być dumny z tego, że to właśnie w Małopolsce powstanie takie centrum innowacji technologicznych, centrum kreatywności i rozwoju młodych ludzi. Wspólne działanie wyższej uczelni, szkół branżowych, telewizji i biznesu jest doskonałym pomysłem, który mam nadzieję, że zostanie jak najszybciej wprowadzony w życie i zaowocuje wieloma projektami – podsumował spotkanie wojewoda Józef Pilch.
briefing_nt005briefing_nt004briefing_nt003briefing_nt001
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj