14 sierpnia nie pracujemy
2017-08-11
Zgodnie z zarządzeniem Beaty Kempy, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 14 sierpnia br. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. Urzędy będą natomiast otwarte w sobotę, 9 września.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

Treść zarządzenia
urzad 022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj