Burza w szklance wody nadal trwa – niepełne informacje prasowe w sprawie programu „Nowa Huta Dziś”
2017-04-12
W dalszym ciągu w mediach pojawiają się niepełne informacje dotyczące działań Wojewody Małopolskiego w związku z uchwalą Rady Miasta Krakowa przyjmującą program „Nowa Huta dziś”.

I tak w „Gazecie Krakowskiej” w artykule Piotra Ogórka czytamy: „Koniec końców program udało się ostatnio uchwalić, ale... uchwała w tej sprawie została uchylona przez wojewodę z powodów proceduralnych”. Także Dawid Serafin z Onetu pisze: „Ta już raz podjęła taką decyzję, jednak wojewoda małopolski projekt uchwały uchylił. Jak tłumaczył z powodu błędów proceduralnych”.

Przypominamy. Wojewoda Małopolski unieważnił tę uchwałę jedynie w części, a zastrzeżenia dotyczyły wyłącznie kwestii formalnych (zapisów zawartych w trzech paragrafach). Wątpliwości Wojewody w żaden sposób nie wpływają na realizację programu. Ten może być wdrażany, a zarezerwowane w budżecie miasta środki przeznaczone na tak potrzebne w Nowej Hucie inwestycyjne. Występujące w artykule „Gazety Krakowskiej” stwierdzenie: „Program, który ma przeznaczyć 2 mln zł na remont chodników w nowohuckich dzielnicach nie może zostać uchwalony przez Radę Miasta Krakowa”, dalekie jest więc od precyzji i może budzić niepotrzebny niepokój Czytelników.

W swoim rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Małopolski zakwestionował tylko trzy kwestie formalne:
- to, że w przedmiotowej uchwale programowi „Nowa Huta dziś” nadano rangę prawa miejscowego,
- zapis dotyczący kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta w zakresie zwoływania spotkań konsultacyjnych,
- terminy wskazane w uchwale (jeżeli Rada Miasta podejmuje uchwałę 15 lutego 2017 roku, to Prezydent Miasta Krakowa nie może zrealizować określonego w uchwale zadania do 15 lutego).

Taki charakter zastrzeżeń oznacza, że ze strony radnych nie jest konieczne przygotowywanie nowej uchwały i zgłaszanie kolejnego projektu na sesji Rady Miasta Krakowa. Do realizacji programu radni mogli przystąpić bez tych kroków. Jak podkreślał bowiem podczas konferencji prasowej Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru, wskazując jedynie na nieznaczne uchybienia formalne w uchwale przyjmującej program, Wojewoda dopuścił do jego funkcjonowania. Józef Pilch wielokrotnie podkreślał, że Program jest dla mieszkańców Nowej Huty bardzo potrzebny i powinien zostać jak najszybciej uruchomiony. Szerzej pisaliśmy o tej sprawie tutaj.
urzad 022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj