Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
2017-04-07
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Uczestniczyli w nim m.in. wicewojewoda małopolski Józef Gawron oraz zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Lechowicz.

Podczas posiedzenia małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer omówiła stan realizacji reformy edukacji w Małopolsce. Drugim tematem, któremu poświęcono uwagę, było funkcjonowanie polskiego hutnictwa. O wyzwaniach stojących przed tą branżą opowiedział prezes Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak. Uczestnicy dyskutowali także o sytuacji sektora metalurgicznego w Małopolsce oraz niezbędnych działaniach ukierunkowanych na poprawę jego konkurencyjności.
wrds_004wrds_001wrds_002wrds_003wrds_005
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj