Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii
2016-12-21
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że ognisko grypy ptaków wykryte wczoraj w godzinach wieczornych w gminie Książ Wielki w powiecie miechowskim zostało zlikwidowane. Obecnie nie wykryto żadnego innego ogniska w województwie małopolskim. Służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania ww. wirusa.

Wirusa podtypu H5N8 przenoszą ptaki wodne migrujące. W związku z tym apelujemy o:
1. unikanie kontaktu bezpośredniego z odchodami ptaków dzikich,
2. zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami,
3. chronienie obiektów i ich otoczenia przed zakażeniem przez np. sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta itp.,
4. w przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym zaleca się, aby sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich, natomiast gdy ptaki migrujące odpoczywają na zbiorniku wodnym w obrębie wybiegu, należy im ograniczyć dostęp do wody, gdyż istnieje możliwość skażenia wody odchodami dzikich ptaków.

Aby zabezpieczyć pozostałe gospodarstwa utrzymujące drób oraz powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta/burmistrza/prezydenta miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:
•zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;
•spadek dziennej produkcji jaj;
•spadek przyjęcia paszy lub wody;
•objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.

Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a obecnie uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego.
kurczak_free
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj