Nauczyciele i Mistrzowie
2016-11-22
To oni są filarami rozwoju naszego kraju. Ci najlepsi stają się dla uczniów przewodnikami i nazywani są przez nich mistrzami. W Zatorze odbyła się uroczystość uhonorowania nauczycieli z powiatów oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego, którzy bez wątpienia zasługują na takie miano.

Odznaczenia państwowe – w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy – wręczył wojewoda małopolski Józef Pilch. W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści, małopolski kurator oświaty Barbara Nowak oraz przedstawiciele władz samorządowych i dyrektorzy szkół.

Józef Pilch w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach. W szczególny sposób pisał o niej św. Jan Paweł II w liście skierowanym przed laty do pedagogów:

- Młodzi Was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od Was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. (…)
We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych narodowi. (…) Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj
.

Wojewoda zwrócił też uwagę, że młode pokolenie bardzo potrzebuje wartości oraz wsparcia na drodze do dorosłości.

- Nasza młodzież, polska młodzież... Czyż nie warto w nią inwestować? To jest nasza przyszłość. Inwestujmy. A nauczyciele i dyrektorzy, którzy nimi się opiekują, mają największą szansę, aby przekazywać im wartości. Uczyć, że najważniejsze dla każdego człowieka są dom, rodzina, ukochana ojczyzna, wykształcenie, praca. Życzę Wam wszystkiego dobrego, aby Państwo pamiętali o tych wartościach i pamiętali, że święty Jan Paweł liczył na was. I liczymy na Was my wszyscy – zakończył Józef Pilch.
zator_odznaczenia010zator_odznaczenia001zator_odznaczenia002zator_odznaczenia004zator_odznaczenia007zator_odznaczenia008zator_odznaczenia009zator_odznaczenia011zator_odznaczenia012zator_odznaczenia013
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj