Spotkanie z Ambasadorem Francji
2016-10-28
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim gościł dzisiaj Pierre Lévy, Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce. Rozmowa z Józefem Gawronem, wicewojewodą małopolskim, dotyczyła między innymi pracy administracji rządowej w województwie oraz wielu form współpracy między Małopolską a Francją.

Przykładem takiego działania jest Konkurs Burgundzki. Inicjatywa oparta na współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie i jego francuskiego odpowiednika. Umożliwia ona wymianę uczniów pomiędzy liceami w Krakowie i w Dijon.

Józef Gawron docenił to wyjątkowe przedsięwzięcie na szczeblu kultury i edukacji, które pozwala młodym ludziom na zdobywanie wykształcenia zwiększającego konkurencyjność na rynku pracy. – Konkurs Burgundzki to inicjatywa, którą należy reaktywować i rozwijać w ramach rozwoju współpracy i partnerstwa – powiedział wicewojewoda małopolski.

Jego Ekscelencja złożył 28 września 2016 roku listy uwierzytelniające na ręce Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Pierre Lévy był wcześniej ambasadorem w Republice Czeskiej. Na stanowisku w Warszawie zastąpił Pierre’a Buhlera, który pełnił funkcję ambasadora od 2012 roku.
ambasador_fr_001ambasador_fr_002ambasador_fr_003
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj