Święto Administracji Wojskowej
2016-10-28
W Muzeum Armii Krajowej odbyło się Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Małopolskiego. W uroczystych obchodach uczestniczył Józef Pilch, wojewoda małopolski.

Święto stanowiło okazję do wielu podziękowań za trud pracy żołnierskiej. Państwa praca ma fundamentalne znaczenie dla naszego poczucia bezpieczeństwa – zarówno w województwie, jak i kraju – mówił Józef Pilch – Dziękuję kierownictwu i pracownikom Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz podległych Wojskowych Komend Uzupełnień za pełne zaangażowanie i poświęcenie na rzecz obronności naszego państwa oraz za czujną realizację zadań wynikających z obrony terytorialnej województwa.

Podczas uroczystości żołnierzom zostały wręczone odznaczenia i medale. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie ofiarował Józefowi Pilchowi, wojewodzie małopolskiemu, oraz prof. zw. dr. hab. Sławomirowi M. Mazurowi, dziekanowi Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podziękowania za współpracę na rzecz obronności Państwa.

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej zostało ustanowione 5 października 2012 r. przez Ministra Obrony Narodowej. Datę 27 października wybrano dla upamiętnienia dnia podpisania Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1918 r. Ustanowienie tego święta miało na celu nadanie szczególnej rangi TOAW jako istotnego ogniwa bezpieczeństwa państwa.
swieto_admin_wojskowej006swieto_admin_wojskowej001swieto_admin_wojskowej002swieto_admin_wojskowej003swieto_admin_wojskowej004swieto_admin_wojskowej005swieto_admin_wojskowej007swieto_admin_wojskowej008swieto_admin_wojskowej009swieto_admin_wojskowej010
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj