Koła Gospodyń Wiejskich: od tradycji do nowoczesności
2016-09-12
Koła Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich mają bardzo długą tradycję. Pierwsza taka organizacja zaczęła działać już w 1866 roku na Pomorzu Gdańskim. Dziś cele Kół są zupełnie inne niż wtedy, ale wszystkie gospodynie zgodnie podkreślają, że nie wyobrażają sobie życia bez wspólnej działalności.

W ramach pięknego jubileuszu w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym uczestniczył m.in. wojewoda Józef Pilch. Była to również okazja do wręczenia najbardziej zasłużonym gospodyniom państwowych odznaczeń i wyróżnień.

Za działalność na rzecz kultywowania i upowszechniania tradycji ludowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Małopolskiego Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została pani Julia Jelonek.

Z kolei za całokształt pracy w rolnictwie i na jego rzecz w województwie małopolskim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Odznakami Honorowymi „Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżnił członków Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie: panią Jolantę Ciaranek, panią Helenę Gubałę, panią Annę Musialską-Surmę, panią Zofię Murzyn, panią Grażynę Poloczek, panią Bożenę Poseł oraz panią Annę Stachnik.

-Nikt z nas nie ma chyba wątpliwości, że nie byłoby żadnych dożynek czy lokalnych świąt, gdyby nie Koła Gospodyń Wiejskich. Trudny do przecenienia jest także Wasz niewątpliwy wkład w utrwalanie regionalnych tradycji i integrację środowisk wiejskich.

Ale dzisiejszy jubileusz to również dowód, jak bardzo na przestrzeni tych 150 lat zmieniły się polskie gospodynie, a z drugiej – jak wierne są wartościom wyznawanym przez poprzednie pokolenia. Wartościom, które niewątpliwie są gwarancją trwania lokalnych wspólnot – mówił dziś wojewoda Józef Pilch do zgromadzonych w Teatrze im. J. Słowackiego.
kolo_gospodyn002kolo_gospodyn001kolo_gospodyn003kolo_gospodyn004kolo_gospodyn005kolo_gospodyn006kolo_gospodyn007kolo_gospodyn008kolo_gospodyn009kolo_gospodyn010kolo_gospodyn011kolo_gospodyn012kolo_gospodyn013kolo_gospodyn014
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj