Uwaga na Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych
2016-02-12
Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego docierają sygnały, że podmioty lecznicze otrzymują od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o. niepodpisane pisma z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych”. Informujemy, że Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego, a nie rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym. Podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców 29 grudnia 2014 r., a jego działalność ma charakter komercyjny.

Dlatego też pismo z prośbą o wniesienie opłaty stanowi ofertę zawarcia umowy polegającej na „możliwości zarejestrowania podstawowych danych dotyczących (…) firmy (…) w Rejestrze” na 6 miesięcy. Należy więc zachować ostrożność w tej sprawie i dokładnie rozważyć zasadność zawierania umowy ze spółką Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych.

Obowiązującym rejestrem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez:
- wojewodę – w przypadku podmiotów leczniczych,
- Okręgowe Rady Lekarskie – w przypadku praktyk zawodowych lekarskich,
- Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych – w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym na portalu http://rpwdl.csioz.gov.pl.

Podstawa prawna: art. 106 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 ze zmianami).
rpwdlrpwdl pismo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj