SPIn-UP, czyli Akademia Górniczo-Hutniczo i Małopolski Urząd Wojewódzki razem
2015-10-14
Między rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie a Wojewodą Małopolskim została dziś zawarta umowa o szczególnym rodzaju współpracy. Celem tej współpracy jest wykorzystywanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii oraz potencjału Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach uzgadniania tematów prac studenckich. Prace te mają dotyczyć obszarów, które są istotne dla roli pełnionej przez administrację rządową na rzecz regionu.

Pośród prac dyplomowych szczególne znaczenie mają te, które są nie tylko teoretyczne, ale także odnoszą się do praktycznych sytuacji i problemów. Na mocy dzisiejszej umowy – oprócz tego, że przedstawimy studentom takie zagadnienia – udostępnimy im również pomocne materiały oraz dane. Wyznaczymy ponadto pracowników merytorycznych, którzy podzielą się z nimi swą wiedzą i doświadczeniem. Zainteresowanym studentom możemy również zorganizować w naszym urzędzie praktyki, jeśli to ułatwi im prowadzenie analiz.

Komunikacja między Małopolskim Urzędem Wojewódzkim a Akademią Górniczo-Hutniczą będzie się odbywać za pośrednictwem uruchomionej na serwerze AGH platformy o nazwie SPIn-UP (Studencki Portal Innowacji – Urzędy i Przedsiębiorstwa; spinup.agh.edu.pl ).

Urząd udostępni problematykę, która może być przedmiotem zarówno prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), jak i badań w ramach działalności kół naukowych. Konkretne tematy prac lub projektów studenckich będą formułowane przez akademickich promotorów na podstawie zgłoszonych przez nas zagadnień.

Wymiana informacji jest obustronna i takie też są korzyści ze współpracy. Młodzi naukowcy zyskują dostęp do danych gromadzonych przez urząd wojewódzki, nieraz dotyczących całej Małopolski i dzięki temu pozwalających pokazać dane zagadnienie badawcze z bardzo szerokiej perspektywy. Studenci mają też bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy na co dzień zajmują się określonym problemem w praktyce. Urząd zyskuje zaś dostęp do nowoczesnych narzędzi naukowych, co z pewnością może rzucić nowe światło na pracę administracyjną.

spin-upIIspin-upIIIspin-upIspin-up
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj