Ochrona przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
2015-10-05
Prawie miliard złotych pożyczki udało się pozyskać z Banku Światowego na inwestycje w dorzeczu górnej Wisły. To kwota, która pozwoli wykonać blisko połowę niezbędnych prac zabezpieczających nasze województwo przed powodzią. Podpisanie umowy z Bankiem jest jednym z efektów realizacji Programu ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły.

Do podpisania umowy z Bankiem Światowym doszło 10 września. Jak podkreśla Jerzy Miller, wojewoda małopolski, było to możliwe dzięki temu, że Małopolska jest już w pełni przygotowana na realizację zadań niezbędnych do zabezpieczenia mieszkańców przed „wielką wodą”.

W ramach Programu ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły udało się bowiem zidentyfikować przyczyny zagrożenia oraz opracować dokładne koncepcje ograniczające ryzyko powodzi. W efekcie dla każdego dużego dopływu Wisły w całej zlewni górnej Wisły opracowany został program inwestycyjny. Obecnie, jak wynika z analiz, około 71,5 tys. osób, niemal 16 tys. budynków mieszkalnych, 1,8 tys. obiektów użyteczności publicznych i 1055 obiektów przemysłowych może zostać zalanych, jeżeli w dorzeczu górnej Wisły doszłoby do powodzi stulecia. Po wdrożeniu programu liczby te spadną do: 5.362 osób, 1161 budynków mieszkalnych, 161 obiektów użyteczności publicznej i 140 przemysłowych. Ci mieszkańcy, którym wspomniane inwestycje nie zapewnią bezpieczeństwa, będą mogli zdecydować, czy zostać na terenach zalewowych czy przenieść się w bardziej bezpieczne miejsce. Ci, którzy zdecydują się na przeprowadzkę, mogą liczyć na pomoc rządową. Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono geoportal, dzięki któremu mieszkańcy mogą oglądać szczegółowe mapy terenów zagrożonych zalaniem przez tzw. wodę stuletnią.

Na realizację wszystkich inwestycji zawartych w Programie potrzeba 2 mld 145 mln zł. Koordynacja projektów rozpoczętych w trakcie realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zakończy się 31 grudnia 2015 r. W dalszej perspektywie podstawą podejmowania działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej będzie finalizowany obecnie Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Wisły – dokument powstający w oparciu o wymogi sformułowane w dyrektywie powodziowej.

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły został przyjęty przez rząd w sierpniu 2011 r. Obejmował on województwo lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. Przy realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły po raz pierwszy zastosowano podejście zlewniowe, gwarantujące współpracę administratorów wzdłuż całego cieku, umożliwiające kompleksowe rozwiązywanie problemów. W wyniku działań wielu podmiotów powstawały konkretne projekty, ale też przedstawiono propozycje do powstających dokumentów strategicznych z zakresu gospodarki wodnej. W ramach podejścia zlewniowego, po raz pierwszy w Polsce na taką skalę opracowane zostały wielowariantowe analizy ochrony przeciwpowodziowej dla głównych dopływów Wisły, które stały się elementem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
ZaporaDobczyce274
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj