Informacja na temat pomocy dla mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2015-09-12
W związku z artykułem „Zniszczyło im dom. Nie dostali obiecanej pomocy” autorstwa redaktora Dawida Serafina opublikowanym na łamach „Gazety Krakowskiej” 11 września 2015 roku informujemy, że przekaz w nim zawarty jest niezgodny ze stanem faktycznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba poszkodowana składa wniosek do właściwej gminy poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o pomoc ma prawo złożyć każdy i jedynie gmina jest właściwą do jego rozpatrzenia.

Poszkodowani mieszkańcy mogą uzyskać od gminy pomoc finansową w formie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej w kwocie do 6 tysięcy złotych. Także właściciel lub posiadacz nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, który poniósł straty może się w gminie ubiegać o pomoc na remont.

W budżecie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca utworzono w 2015 r. rezerwę ogólną w kwocie 275 000 zł. Rezerwę tę tworzy się na nieprzewidziane wydatki, w tym także na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej.

Jeśli gmina nie jest w stanie sama poradzić sobie z wypłatą zasiłków, np. ze względu na skalę zjawiska, może ubiegać się za pośrednictwem wojewody o pomoc państwa w tym zakresie. Wniosek każdej Gminy jest rozpatrywany indywidualnie przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności.

Ze względu na fakt, że wniosek Gminy Kocmyrzów-Luborzyca opiewa na kwotę stanowiącą zaledwie 1,7 promila jej wydatków zaplanowanych na 2015 rok Wojewoda Małopolski poprosił gminę o przekazanie informacji potwierdzających, że nie jest ona w stanie pomóc mieszkańcom samodzielnie. Takich informacji do tej pory nie uzyskał.
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj