Zmienia się formuła Dialogu Społecznego w województwie
2015-09-10
W czwartek, 10 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się ostatnie posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dotychczasowym kształcie. W związku z wejściem w życie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zmienia się formuła funkcjonowania instytucji dialogu społecznego.

W miejsce dotychczasowej Komisji powstaje Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, nad której działaniami pieczę sprawował będzie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Podczas posiedzenia wojewoda Jerzy Miller i wicewojewoda Wojciech Szczepanik podziękowali członkom WKDS za ich dotychczasowe zaangażowanie i wysiłki, które w znacznym stopniu przyczyniły się do godzenia interesów przedstawicieli rządu i samorządu oraz pracowników i pracodawców. Wyrazili nadzieję, że działania te znajdą kontynuację w dalszym rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych dotykających mieszkańców województwa małopolskiego.

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Krakowie od 2002 roku, kiedy rozpoczęła swoją działalność, odbyła 45 posiedzeń plenarnych, 43 posiedzenia prezydium oraz 19 posiedzeń zespołów roboczych. Ponadto w 2012 roku Komisja wyznaczyła tak zwaną misję dobrej woli w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie. W ostatnim roku Komisja przyczyniła się do wywalczenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych dyskutując na jednym ze swoich posiedzeń o problemach z jakimi boryka się to środowisko i wysyłając petycję z ich postulatami do Ministra Zdrowia i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

W ostatnich latach tematyka posiedzeń plenarnych WKDS oscylowała wokół tematów gospodarczych, zatrudnienia i bezrobocia, emerytur, szkolnictwa (głównie zawodowego), służby zdrowia, zamówień publicznych, transportu, dróg i kolejnictwa, polityki prorodzinnej, środków unijnych dla Polski i Małopolski oraz bezpieczeństwa publicznego.
20150910 WKDS 021
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj