Dwudniowa wizyta rządu w Małopolsce
2015-08-18
W dniach 17-18 sierpnia br. premier Ewa Kopacz wraz z ministrami przebywali w Małopolsce. Dziś w Krakowie odbyło się m.in. wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów.

Wizytę w Małopolsce Ewa Kopacz rozpoczęła od odwiedzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie złożyła hołd ofiarom byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Premier odwiedziła również Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu. W czasie spotkania z mediami w Zamku Piastowskim Ewa Kopacz zapowiedziała, że w czasie wtorkowego posiedzenia rząd podejmie uchwałę o kontynuacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Następnie w Krakowie szefowa rządu pojechała do dawnej Huty im. Tadeusza Sendzimira – dziś zarządzanej przez spółkę ArcelorMittal Poland. Podczas wizyty premier zaprezentowała działania rządu służące wspieraniu hutnictwa, które zostały wpisane do "Programu Śląsk 2.0". Chodzi m.in. o zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną czy obniżenie kosztów finansowania odnawialnych źródeł energii. To te rozwiązania wpłynęły na decyzję spółki ArcelorMittal o zainwestowaniu w krakowskim oddziale ponad 500 mln zł. Jak powiedziała Ewa Kopacz, „Kiedy jest dobre zrozumienie, współpraca między przedsiębiorcą a rządem, efekty mogą być takie, że stan zatrudnienia nie zmniejsza się, a my stajemy się bardziej konkurencyjni”.

Wieczorem prezes Rady Ministrów spotkała się w krakowskim Centrum Psychoonkologii Unicorn z jego Ambasadorami – Barbarą i Jerzym Stuhrami. Stowarzyszenie Unicorn zajmuje się pomocą osobom chorym na raka oraz ich rodzinom, prowadząc indywidualne wsparcie psychologiczne i psychoterapię grupową.

Małopolskie przedsiębiorstwa odwiedził z kolei Janusz Piechociński – wicepremier i minister gospodarki. Był m.in. w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych „Bieżanów” i Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław”. Podczas spotkań wicepremier zaznaczył, że eksport jest jednym z najważniejszych wskaźników umiędzynarodowienia gospodarki i kluczowym warunkiem wzrostu. Janusz Piechociński zapoznał się również z przedsięwzięciami realizowanymi przy wsparciu KIC InnoEnergy – europejskiego projektu zajmującego się nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze energetyki. Była to okazja, by omówić politykę państwa dotyczącą wdrażania innowacyjnych technologii, a także znaczenie współpracy nauki z biznesem.

Wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak odwiedził Zakłady Mechaniczne w Tarnowie. Spotkał się również z kadrą dowódczą i żołnierzami Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie. „Od wielu lat korzystamy z tego, że Wojska Specjalne cieszą się znakomitą opinią i należą absolutnie do światowych liderów, do światowej ekstraklasy” – powiedział. Minister dodał, że polskie Wojska Specjalne przez lata uzyskały mocną pozycję w NATO, potwierdzoną ćwiczeniami i certyfikatami.

W Małopolsce był również Jerzy Kozdroń – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jego wizyta obejmowała spotkania z prezesem i kierownictwem Sądu Apelacyjnego oraz prezesami sądów okręgowych, a także z przedstawicielami samorządów: notarialnego, komorniczego, radcowskiego oraz adwokatury. Jerzy Kozdroń był także w Areszcie Śledczym w Krakowie i w Instytucie Ekspertyz Sądowych.

Małopolskie kopalnie soli w Bochni i Wieliczce odwiedził minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński. W czasie spotkań z zarządem kopalni omówił m.in. ich plany inwestycyjne, potencjał turystyczny i wyzwania związane z zabezpieczeniem nieczynnych wyrobisk. Minister zadeklarował pełne wsparcie ze strony rządu dla tych szczególnych spółek Skarbu Państwa. W programie Andrzeja Czerwińskiego znalazły się też wizyty w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, a także m.in. na budowie kładki dla pieszych w miejscowości Gaj czy obwodnicy Nowego Sącza. We wtorek minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński podpisał porozumienie z rektorami trzech krakowskich uczelni w sprawie utworzenia spółki pn. „Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.” w ramach przestrzeni KRK NH2.

Dorota Niedziela, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, odwiedziła natomiast Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w tym Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych oraz Biuro Prognoz Hydrologicznych. Wśród poruszonych tematów znalazł się problem zarządzania ryzykiem suszy oraz system całodobowego monitoringu stanu wód.

Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki oraz minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska w czasie pobytu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisali porozumienie dotyczące włączenia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do Regionalnego Systemu Ostrzegania.

W czasie swojej wizyty w Krakowie minister „szybki Internet będzie mógł dotrzeć do każdego”, a „duża w tym zasługa biznesowego modelu współpracy, jaki został przyjęty w Małopolsce”. Ocenia się, że z projektu będzie korzystać ok. 645 tys. gospodarstw domowych. Sieć, która powstanie, będzie mieć długość 3 150 km.

Teresa Piotrowska – oprócz tego, że wraz z Andrzejem Czerwińskim odwiedziła Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu – spotkała się również ze strażakami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Krakowie (specjalizującej się w ratownictwie wysokościowym) oraz z kadrą kierowniczą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Szefowa MSW podziękowała wszystkim strażakom za niesienie pomocy z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem.

We wtorek rano minister Teresa Piotrowska odwiedziła Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie rozmawiała z wojewodą małopolskim Jerzym Millerem oraz pracownikami Wydziału. Spotkanie to dotyczyło przede wszystkim Systemu Rejestrów Państwowych oraz spraw związanych z obsługą cudzoziemców.

W Krakowie była także Urszula Augustyn – wiceminister edukacji narodowej. Spotkała się z wiceprezydentem Krakowa, harcerzami oraz przedszkolakami i uczniami uczestniczącymi w koloniach. W siedzibie Małopolskiego Kuratorium Oświaty minister omówiła z dyrektorami wydziałów oświaty z kilkunastu powiatów Małopolski oraz z przedstawicielami policji problemy dotyczące bezpieczeństwa w szkołach, w tym realizację programu rządowego „Bezpieczna+”.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska zwiedzała natomiast nowy budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kompleks Paderevianum II) oraz Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową, która będzie udostępniała w formie elektronicznej ponad 280 tysięcy publikacji. W czasie spotkania z dziennikarzami minister Lena Kolarska-Bobińska przybliżyła również założenia projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego edukacji filozoficznej w szkołach ponadgimnazjalnych. W programie minister Kolarskiej-Bobińskiej była też wizyta w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema oraz śniadanie z krakowskimi laureatami Diamentowych Grantów.

Celem wizyty ministra sportu i turystyki Adama Korola w Małopolsce było m.in. podpisanie z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim umowy dotyczącej budowy hali 100-lecia KS Cracovia. Obiekt ten powstanie w centrum Krakowa i będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. „Myślę, że wiele osób, które zaczną tam trenować w 2017 roku, będzie mogło przygotowywać się do Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio” – powiedział minister. Adam Korol był również w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, gdzie zapowiedział modernizację toru łyżwiarskiego. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na ten cel ok. 5 milionów złotych. Decyzja o tym działaniu podyktowana jest staraniami o organizację w Zakopanem mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w 2017 roku.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, wziął udział w konferencji „Rynek pracy dziś i jutro", która odbyła się w Tarnowie. Spotykał się również z małopolskimi pracownikami i pracodawcami, m.in. z firmy Tankpol. Ponadto Zakładowi Urządzeń Dźwigowych z Dąbrowy Tarnowskiej wręczył nagrodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Kreator miejsc pracy”. Minister podkreślał znaczenie działań służących rozwojowi regionalnego rynku pracy, w tym wspierania wszystkich podmiotów tworzących miejsca pracy.

Bukowinę Tatrzańską oraz Zakopane odwiedziła minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska. Celem wizyty było spotkanie z ludźmi kultury, obejrzenie próby Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej, zwiedzanie Muzeum Karola Szymanowskiego w zakopiańskiej willi „Atma” oraz odwiedzenie Teatru im. St. I. Witkiewicza.

Minister Małgorzata Omilanowska, a także minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna oraz prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisali również list intencyjny w sprawie organizacji 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku w Krakowie. Jak zaznaczyła prof. Omilanowska, „Z naszego punktu widzenia to po pierwsze okazja do zaproponowania wpisów dotyczących ziem polskich, które uważamy za szczególnie istotne z punktu widzenia naszej polityki kulturalnej i międzynarodowej, ale przede wszystkim to okazja goszczenia w Krakowie bardzo opiniotwórczych i wpływowych ludzi, zajmujących się ochroną zabytków”. Minister Grzegorz Schetyna ocenił zaś, że Kraków jest „naturalnym i najlepszym polskim kandydatem do organizacji sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO” oraz zadeklarował, że polski rząd „będzie na arenie międzynarodowej budował (…) wsparcie dla tej decyzji”.

Minister Grzegorz Schetyna uczestniczył także w uroczystości pożegnania ambasadora USA w Polsce Stephena D. Mulla. W programie znalazły się także spotkania z przedstawicielami władz Euroregionu TATRY (w nowotarskim Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej) oraz m.in. z marszałkiem Markiem Sową i władzami Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentował sekretarz stanu Paweł Olszewski, który - podobnie jak Andrzej Czerwiński - obejrzał ważne małopolskie inwestycje drogowe w Nowym Sączu, Brzesku i miejscowości Gaj. Był również na budowie odcinka drogi S7 od węzła Rybitwy do węzła Igołomska oraz w Porcie Lotniczym im. Jana Pawła w Balicach. W Michałowicach spotkał się z wójtami miejscowości, przez które przebiega projektowana trasa S7 do granicy województwa świętokrzyskiego. We wtorek z udziałem ministra Pawła Olszewskiego podpisano porozumienie ws. remontu tzw. węzła tatrzańskiego na „zakopiance” w Poroninie.

W Małopolsce był również Marek Sawicki – minister rolnictwa i rozwoju wsi. Podczas spotkania w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa Brzezna zachęcał sadowników do łączenia się i tworzenia grup producenckich. Jak zaznaczył, „to, że sektor owoców i warzyw jest dobrze zorganizowany, to nasza, polska zasługa, z której powinniśmy być dumni”. Minister zapowiedział ponadto, że jeszcze jesienią ogłosi nabór wniosków dotyczących działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej”. Marek Sawicki odwiedził też zakłady drobiarskie Konspol w Nowym Sączu.

We wtorek w Gdowie - wraz z wicewojewodą małopolskim Wojciechem Szczepanikiem, wójtem gminy Gdów Zbigniewem Wojasem oraz rektorem Uniwersytetu Rolniczego prof. dr. hab. inż. Włodzimierzem Sadym - szef resortu rolnictwa rozmawiał o realizacji projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”.

Do Małopolski przyjechali też minister zdrowia Marian Zembala, który odwiedził Centrum Cyklotronowe Bronowice, oraz minister finansów Mateusz Szczurek, który – wizytując w Nowym Targu siedzibę Centrum Rozliczeń dochodów budżetowych pobieranych przez Służbę Celną – podkreślił wysokie oceny, jakimi cieszy się Służba Celna. Szef resortu finansów spotkał się także z przedsiębiorcami i pracownikami małopolskich urzędów skarbowych. Minister w czasie spotkań z mediami opisywał pilotażowy program swojego resortu, który umożliwi powstanie od pierwszego września w czterech małopolskich skarbówkach specjalnych Centrów Obsługi Podatnika.
unicornFotografia 014Fotografia 157Augustyn
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj