Minister spraw wewnętrznych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
2015-08-18
We wtorek, 18 sierpnia Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych spotkała się z Jerzym Millerem, wojewodą małopolskim oraz pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie dotyczyło w szczególności funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych oraz spraw związanych z obsługą cudzoziemców.

System Rejestrów Państwowych na terenie kraju działa od 1 marca br. SRP połączył w jeden system najważniejsze polskie rejestry państwowe: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Dzięki tym zmianom możemy m.in. udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego i poprosić o dany odpis. Za dwa tygodnie kończy się okres przejściowy, w którym gminy mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego, obok elektronicznego, także nadal w starym systemie papierowym. Od 1 września br. wszystkie urzędy stanu cywilnego będą pracowały już wyłącznie w systemie elektronicznym - w rejestrze Baza Usług Stanu Cywilnego. Kraków, jak podkreślił Jerzy Miller, jest liderem w ilości spraw obsługiwanych poprzez SRP.

Wojewoda małopolski przedstawił także pozostałe sprawy związane z obsługą mieszkańców regionu. Poinformował m.in. o tym, że m.in. rośnie liczba wniosków składanych przez cudzoziemców o zezwolenie na pobyt. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców obok spraw związanych z legalizacją pobytu obywateli UE, zajmują się także m.in. wydawaniem zezwoleń na pobyt czasowy i stały.

W 2015 r. województwo małopolskie plasuje się na 2. miejscu w Polsce pod względem liczby składanych wniosków a dynamika tego zjawiska stale rośnie. W stosunku do 2010 r. liczba aplikacji o pobyt czasowy wzrosła ponad trzykrotnie.

W okresie 1.01.-31.07.2013 r. wpłynęło 6508 wniosków, natomiast w tym samym okresie 2015 r. złożono 12494 wnioski, co stanowi wzrost o 92%. Obecnie Wojewoda Małopolski jest 2. w skali kraju (po Wojewodzie Mazowieckim) najbardziej obciążonym organem realizującym zadania z zakresu legalizacji pobytu.
wo piotrowska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj