Zakończono ekshumacje szczątków żołnierzy Armii Czerwonej
2015-08-07
Zakończono ekshumacje szczątków żołnierzy Armii Czerwonej prowadzone w lipcu na terenie Małopolski. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 20 sierpnia 2015 roku.

Decyzją z dnia 4 maja 2015 r. Wojewoda Małopolski zarządził ekshumację szczątków żołnierzy Armii Czerwonej z siedmiu pojedynczych i zbiorowych grobów wojennych na terenie Małopolski.

Prace ekshumacyjne w miejscowościach: Buków, Koźmice Wielkie, Paszyn, Lipnica Mała, Chyżne i Zagórzany przeprowadzili archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, pod kierownictwem dr. Krzysztofa Tunii, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Nauk a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.

Ekshumacja szczątków sześciu żołnierzy radzieckich w Nowym Sączu została wykonana przez Miasto Nowy Sącz w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody Małopolskiego, przekazanej na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Nowego Sącza a Wojewodą Małopolskim.

Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonych prac ekshumacyjnych:
1. Zbiorowy grób wojenny w Bukowie (gmina Mogilany) - 3 lipca br., ekshumowano szczątki dwóch żołnierzy.
2. Pojedynczy grób wojenny radzieckiego lotnika w Koźmicach Wielkich (gmina Wieliczka) – 7 lipca br., nie odnaleziono ludzkich szczątków.
3. Zbiorowy grób wojenny przy alei Wolności w Nowym Sączu – 9 lipca br., ekshumowano szczątki sześciu żołnierzy, pochowanych w trumnach w piwnicy grobowej.
4. Pojedynczy grób wojenny w Paszynie (gmina Chełmiec) – 10 lipca br., ekshumowano szczątki jednego żołnierza.
5. Pojedynczy grób wojenny w Lipnicy Małej (gmina Jabłonka) – 20 lipca br., ekshumowano szczątki jednego żołnierza, pochowanego w trumnie.
6. Zbiorowy grób wojenny w Chyżnem (gmina Jabłonka) – 21 lipca br., ekshumowano szczątki osiemnastu żołnierzy.
7. Zbiorowy grób wojenny radzieckich lotników w Zagórzanach – 30 lipca br., nie odnaleziono ludzkich szczątków.

Podczas prac ekshumacyjnych obecni byli przedstawiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz pracownicy właściwych terytorialnie Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Łącznie ekshumowano szczątki 28 żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zostaną pochowani w kwaterze wojennej żołnierzy radzieckich, znajdującej się na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 20 sierpnia br.
4340
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj