Decyzja Trybunału Konstytucyjnego
2015-07-31
Trybunał Konstytucyjny 14 lipca wydał wyrok, dzięki któremu osoby, które dotychczas otrzymały negatywne decyzje w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, będą mogły złożyć wniosek o wznowienie postępowań administracyjnych.

Wyrok dotyczy osób, które dotychczas ze względu na brak wniosku złożonego przez wszystkich byłych współwłaścicieli lub ich wszystkich spadkobierców otrzymały negatywne ostateczne decyzje administracyjne w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć do organu administracji publicznej (starosta/prezydent miasta na prawach powiatu albo wojewoda), który wydał ostateczną decyzję w sprawie. Termin na składanie wniosków o wznowienie postępowania upłynie z dniem 24 sierpnia 2015 r.

Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 24 lipca 2015r. pod pozycją 1039.
paragraf
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj