SPRAWY WAŻNE DLA SAMORZĄDÓW
2015-06-16
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski spotyka się po to, by omawiać bieżące sprawy i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami. Jedno z takich spotkań odbyło się dzisiaj w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Wzięli w nim udział wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz dyrektorzy kilku wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dzięki temu spotkaniu przedstawiciele małopolskich samorządów mogli bezpośrednio zapoznać się z szeregiem wniosków i obserwacji dotyczących współpracy z administracją rządową.

Wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej Renata Grochal zaprezentowała założenia programu „Senior-WIGOR”, który ostatnio został zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a którego głównym celem jest zapewnienie seniorom nie tylko opieki, ale także ciągłej aktywizacji i rozwoju.

Z kolei Stanisław Siemek, dyrektor Wydziału Rolnictwa, omówił działania, które pozwolą samorządom jak najefektywniej wykorzystywać środki rządowe przeznaczone na usuwanie szkód w infrastrukturze powstałych zarówno wskutek powodzi, jak i osuwisk. Dyrektor S. Siemek przedstawił również mechanizmy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki środkom z tego Programu samorządy mogą na poziomie lokalnym tworzyć spójną, zrównoważoną i przyjazną użytkownikom sieć drogową.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli Sławomir Dyl zaprezentował natomiast program „Książki naszych marzeń”. Projekt ma zachęcić dzieci i młodzież do czytania, przypomnieć, że kontakt z książką wpływa na rozwój młodych ludzi i poszerza ich horyzonty. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek do bibliotek, lekcje biblioteczne i szereg działań promocyjnych. Wszystko po to, by uczniowie na nowo przekonali się, że książka może być ich przyjacielem i przewodnikiem.

Jerzy Miller poruszył zaś kwestię wagi pełnego zaangażowania wszystkich samorządów we wspólną realizację projektu, którego celem jest zwalczanie w Małopolsce licznych skupisk barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina, która zagraża zdrowiu ludzi i powoduje szkody w przyrodzie.

Wojewoda małopolski podsumował również program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Jerzy Miller, prezentując wnioski dotyczące inwestycji, które najskuteczniej pomogą chronić mieszkańców Małopolski, po raz kolejny uwrażliwiał jednak przedstawicieli samorządów, że bezpieczeństwo powodziowe zaczyna się od świadomego i rozważnego zabudowywania terenów.
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 1Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 2Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 3Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj