SPRAWDŹ CZY MIESZKASZ W STREFIE ZAGROŻENIA POWODZIĄ
2015-06-16
Mapa przedstawia tereny leżące obecnie w strefie zagrożenia powodziowego (warstwa w kolorze niebieskim) oraz tereny, które będą znajdowały się w strefie zagrożenia powodziowego po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji (kolor czerwony).

Uwaga: mapa jest w trakcie aktualizacji, brakujące obszary już wkrótce.

Przejdź do mapy
przyklad mapa zalewowa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj