USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
2015-02-10
Minister Stanisław Huskowski oraz Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczyli dziś (10 lutego) przedstawicielom jednostek samorządu lokalnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały promesy ogółem na kwotę 113 995 776,00 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,,powódź”:

Kwota otrzymanych promes to 83 582 076,00 zł w tym:
- gminy: 67 192 076,00 zł
- powiaty: 16 390 000,00 zł.

Promesy otrzymało 121 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 108 gmin i 13 powiatów na realizację łącznie 429 zadań:
- gminy: 390 zadań (remont lub odbudowa dróg, mostów, przepustów, kładek, ujęć wody pitnej),
- powiaty: 39 zadań (remont lub odbudowa dróg, mostów i przepustów).

Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi:

Kwota otrzymanych promes to 30 413 700,00 zł, w tym:
- gminy: 17 628 200,00 zł
- powiaty: 2 285 500,00 zł
- samorząd województwa małopolskiego: 10 500 000,00 zł.

Promesy otrzymało 20 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
- 17 gmin
- 2 powiaty
oraz samorząd województwa.

W ramach promes realizowanych będzie 29 zadań:
- gminy: 9 dokumentacji geologiczno-inżynierskich; 2 projekty budowlane; 11 właściwych roboty stabilizujące; 2 wykupy gruntów
- powiaty: 1 projekt budowlany; 1 właściwe roboty stabilizujące
- samorząd województwa: 3 właściwe roboty stabilizujące.

Województwo małopolskie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011- 2014 otrzymało środki w łącznej wysokości 939 235 710,79 zł, na dofinansowanie realizacji około czterech tysięcy zadań.

W latach 2011-2014 odbudowano lub wyremontowano m. in.:
- ok. 2,4 tys. km dróg, w tym 1,8 tys. km dróg gminnych, 554 km dróg powiatowych, 33,66 km dróg wojewódzkich,
- 247 mostów, w tym 183 gminne, 50 powiatowych, 14 wojewódzkich,
- 288 przepustów, w tym 206 gminnych, 69 powiatowych, 13 wojewódzkich.

ZESTAWIENIE PROMES

PROMESY NA USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI
Promesy 10.02.2015 001Promesy 10.02.2015 002Promesy 10.02.2015 003Promesy 10.02.2015 004
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj