RUSZYŁA KAMPANIA PROMUJĄCA UŻYWANIE JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO
2014-12-02
Celem kampanii, realizowanej na zalecenie Rady Europy przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jest promowanie języków mniejszościowych oraz języka regionalnego w społeczeństwie polskim, a także zachęcenie użytkowników tych języków do pełniejszego korzystania z przysługujących im praw. Działania promocyjne upowszechnią informację na temat języków mniejszościowych oraz języka regionalnego w całym społeczeństwie.

Kampania skierowana jest do kilku grup odbiorców, do których zostały dostarczone materiały dotyczące wszystkich języków mniejszościowych: jednostek samorządu terytorialnego, pełnomocników wojewodów oraz marszałków do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, szkół, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, organizacji społeczności posługującej się językiem regionalnym, kuratorium oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pracodawców. Najważniejszym elementem kampanii są materiały promujące używanie języków mniejszościowych oraz języka regionalnego: broszury, ulotki, konspekty lekcji.

Działania projektu zostały poparte specjalnie stworzoną stroną internetową, na której użytkownik może znaleźć informacje na temat ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także innych aktów prawnych. Pod adresem www.jezyki-mniejszosci.pl znajdują się także informacje o językach mniejszościowych i języku regionalnym.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj