MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
2014-11-28
Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczył dziś (28 listopada) nadane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę pięciu zasłużonym pracownikom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Odznaczeni pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie są osobami szczególnie zasłużonymi w kreowaniu nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia do tematyki prewencji przeciwpowodziowej. Są aktywni we wdrażaniu najnowszych technologii w zakresie modelowania hydraulicznego, służących określeniu zagrożenia powodziowego i ograniczaniu ryzyka.

Jednym z największych dokonań odznaczonego zespołu w ostatnim czasie był udział w projektach realizowanych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły dla ośmiu największych dopływów Wisły. Celem projektów było opracowanie stref zagrożenia powodziowego, wykorzystywanych m.in. w planach zagospodarowania przestrzennego tworzonych na poziomie samorządów oraz wskazanie, na podstawie oceny wielokryterialnej, preferowanego wariantu optymalnych działań technicznych dla całej zlewni, służących minimalizowaniu ryzyka powodziowego. Obszar dorzecza górnej Wisły jest jedynym obszarem w Polsce, gdzie na taką skalę przeprowadzono prace nad strefami zagrożenia powodziowego i opracowano programy inwestycyjne.

Pracownicy ci ponadto biorą udział w wielu projektach międzynarodowych i współpracują z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na całym świecie, stale poszerzając swoją wiedzę i doskonaląc umiejętności celem zapewnienia pełnego profesjonalizmu w realizacji codziennych zadań.
odznaczenia RZGW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj