WYSTAWA „POLSKIE ORGANIZACJE CZERWONOKRZYSKIE W CZASIE WIELKIEJ WOJNY”
2014-11-12
Do 31 marca 2015 r. możemy obejrzeć w Krakowie wystawę „Polskie organizacje czerwonokrzyskie w czasie Wielkiej Wojny”. Ekspozycja ta została przygotowywana z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz 95. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Patronat honorowy nad wystawą objął Jerzy Miller, wojewoda małopolski.

Wystawa przypomina działalność galicyjskich organizacji czerwonokrzyskich, które powstały na przełomie XIX i XX stulecia, aby nieść pomoc rannym i chorym żołnierzom oraz ludności cywilnej.

Zaprezentowano m.in. zasługi Galicyjskiego Towarzystwa Pań i Panów Czerwonego Krzyża, Galicyjskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Samarytanina Polskiego. Pokazano również pracę Szkoły Zawodowych Pielęgniarek w Krakowie i Komitetu Sapieżyńskiego, organizację służby sanitarnej Legionów Polskich, a także sylwetki takich postaci jak książę Paweł Sapieha czy siostra Maria Epstein.

Ekspozycja pozwala uświadomić, jak duży był (i jest nadal) wkład organizacji czerwonokrzyskich w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Przywołując wydarzenia z okresu I wojny światowej, wystawa zwraca też uwagę na znaczenie wprowadzania zasad humanitaryzmu w codzienne życie.

Fotografie (w tym część pokazywana publicznie po raz pierwszy) pochodzą ze zbiorów Archiwum Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Krakowie, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Ekspozycję wzbogacają eksponaty – w tym używane w latach Wielkiej Wojny.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ekspozycję możemy oglądać w siedzibie Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, ul. Studencka 19, I piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00. Wstęp wolny.

Więcej informacji: www.pck.pl

Wystawa PCK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj