CYFROWA EDUKACJA
2014-10-14
W poniedziałek, 20 października w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbędą się konsultacje społeczne pn. „Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa”. Konsultacje prowadzone z udziałem m. in. przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organów prowadzących szkoły, kuratoriów Oświaty i społeczności lokalnych Maja na celu przedstawienie dobrych praktyk w stosowaniu rozwiązań technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji.

Ogólnopolskie konsultacje społeczne - z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organów prowadzących szkoły, kuratoriów oświaty, ośrodków szkolących nauczycieli, uczelni wyższych, wojewódzkich urzędów pracy i społeczności lokalnych mają na celu skonsultowanie innowacyjnego modelu współpracy wspomnianych podmiotów oraz przedstawienie dobrych praktyk zastosowania rozwiązań zastosowania technologii informacyjno -komunikacyjnych w edukacji oraz w kontekście aktywizacji zawodowej w kraju i na świecie.

Ponad dwuletni proces badawczy i diagnostyczny, który opierał się na spotkaniach i zbieraniu opinii na terenie całego kraju, wskazał, że kluczem do przyszłości polskiej edukacji jest w pierwszym rzędzie odpowiednie wsparcie nauczycieli, zarówno jeśli chodzi o narzędzia, jak również o rozwój i motywację. Uczelnie wyższe, przygotowujące przyszłych nauczycieli, są często inkubatorami wzorcowych rozwiązań, które niestety nie są popularyzowane. Nawiązana w tym roku współpraca MEN i MNiSW w zakresie tzw. szkół ćwiczeń, otwiera przed uczelniami nowe możliwości w kontekście akademickich centrów kreatywności. Jest to duża szansa na wdrożenie autorskich rozwiązań, stworzonych przez uczelnie w poszczególnych regionach Polski.

Jednym z celów zaplanowanych debat jest także omówienie modelu współpracy opartego na synergii finansowania szkół podstawowych (w tym szkoleń opartych na coachingu nauczycieli, wspierających ich rozwój osobisty) przez administrację rządową i samorządową, zgodnie z jej kompetencjami.

Konsultacje odniosą się do problemów zidentyfikowanych przez administrację publiczną, jak również bezpośrednich odbiorców - nauczycieli i dyrektorów szkół - poprzez przedstawienie optymalnych rozwiązań. Istotną kwestią jest także rozstrzygnięcie problemu zwalnianych nauczycieli poprzez stworzenie możliwości ich zatrudnienia jako aktywizatorów społeczności lokalnych.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 20 października 2014 r. w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, sala nr 122, w godzinach 10:00 - 13:45.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres: biuro@innowacyjnaedukacja.org lub pod numerem telefonu +48 22 11 55 317.

Spotkanie odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Dziecka, Lasów Państwowych, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Informacji na temat spotkania udzielają: Magdalena Zaczek, Joanna Markowska, e-mail: biuro@innowacyjnaedukacja.org, tel. +48 22 11 55 317
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj