IRENA „KIKA” SZASZKIEWICZ ODZNACZONA KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
2014-08-08
W piątek 8 sierpnia Pani Irena „Kika” Szaszkiewicz otrzymała z rąk wojewody małopolskiego Jerzego Millera Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało nadane przez Prezydent RP za wybitne zasługi w działalności patriotycznej, społecznej oraz kulturalnej.

Irena „Kika” Szaszkiewicz urodziła się w 1917 roku. W czasie II wojny światowej należała do Armii Krajowej. Aktywnie angażowała się w działalność konspiracyjną. Ryzykowała swe życie, dostarczając żołnierzom AK żywność i przewożąc broń. Wzięła również udział w operacji wydostania z getta lwowskiego rodziny żydowskiego artysty Artura Nachta-Samborskiego.

W 1969 roku wyjechała do Norwegii, gdzie spędziła 40 lat swojego życia. To dzięki staraniom Pani Ireny i jej syna Joachima „Jaszy” Szaszkiewicza ubogie rodziny w Polsce przez wiele lat otrzymywały wsparcie Norwegów. Pomoc ta liczona jest w tysiącach wysłanych paczek i setkach ciężarówek. Dzięki jej aktywności Norwedzy dowiadywali się nie tylko o społeczno-gospodarczej sytuacji w PRL-u, a także poznawali polską historię i kulturę.

Wspierała również opozycję antykomunistyczną. Przewoziła do kraju sprzęt poligraficzny, telefony oraz książki i niezależne publikacje.

Była także współzałożycielką i uczestniczką krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”.

Współpracowała też z krakowskim „Przekrojem”. To na jego łamach ukazywał się pierwszy polski komiks pt. „Szaszkiewiczowa, czyli Ksylolit w jej życiu”, którego byłą tytułową bohaterką i współautorką.

Mieszkając w Norwegii, przez wiele lat tworzyła niepowtarzalne obrazy „szydełkiem malowane” oraz prowadziła z swoim domu w Stavanger ekspozycję polskiej sztuki ludowej. Współtworzyła również Towarzystwo Polsko-Norweskie w Stavanger.

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921 r. Nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Blog Pani Ireny Szaszkiewicz
Order Odrodzenia Polski
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj