OSTATNIA SZANSA NA DOFINANSOWANIE SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW ORAZ MIEJSC ZABAW W RAMACH PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”
2014-07-02
Do 21 lipca 2014 r. można składać wnioski na dofinansowanie realizacji szkolnych placów zabaw oraz zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach dodatkowego naboru wniosków do VI edycji programu „Radosna szkoła”.

Małopolska z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację VI edycji programu „Radosna szkoła” otrzymała ponad 6 mln zł. W wyniku oszczędności po przetargach oraz rezygnacji z realizacji kilku zadań do rozdysponowania pozostała kwota ponad 1,6 mln zł.
Samorządy i inne organy prowadzące szkoły podstawowe mogą składać wnioski o dofinansowanie do 21 lipca 2014 r. na adres: Wydział Programów Rządowych i Budżetu Urzędu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31- 156 Kraków – osobiście na dziennik podawczy (pok. 24), pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Jest to ostatnia edycja Programu „Radosna szkoła” i ostatnia szansa na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz szkolne place zabaw.

Organom prowadzącym szkoły przypominamy o możliwości składania w dodatkowym naborze wniosków na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w latach 2009-2014. Wzory wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących oraz stanowisko MEN dotyczące nowelizacji przepisów Programu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Oddziału Programów Regionalnych Wydziału Programów Rządowych i Budżetu Urzędu: Agnieszka Pudo, tel. 012 39 21 541, Grzegorz Szabla, tel. 012 392 15 53, w poniedziałki w godz. 9-17, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
radosna szkoła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj