INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW W MAŁOPOLSCE
2014-06-25
We wtorek, 24 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim. Konferencja była częścią projektu realizowanego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

- Polska od kilku lat staje się coraz częstszym celem cudzoziemców, którzy traktują ją nie tylko jak kraj tranzytowy, ale miejsce stałego zamieszkania – mówił Jerzy Miller, wojewoda małopolski. – Naszym zadaniem jest budowanie więzi między Polakami i tymi, którzy do nas przyjeżdżają, obalanie barier niezrozumienia czy nietolerancji.

- Ten projekt pomógł także nam, urzędnikom pracującym z cudzoziemcami, lepiej zrozumieć ich potrzeby i obawy. Także w kontaktach z administracją państwową
– podkreśliła Lucyna Gajda, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Unikatowy projekt „Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim”, realizowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki miał na celu zbadanie procesu integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym. Na przykładzie województwa małopolskiego określono przebieg tego procesu, zagrożenia i potrzeby. Analiza posłużyła także do wypracowania dobrych praktyki rekomendacji odnoszących się do problematyki integracji cudzoziemców osiedlających się w całej Polsce.

Efektem projektu jest publikacja „Imigranci w Małopolsce: między integracją, asymilacją, separacją i marginalizacją” oraz konferencja naukowa podsumowująca projekt.
konferencja integracja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj