25. ROCZNICA WYBORÓW CZERWCOWYCH
2014-06-04
Wojewoda małopolski Jerzy Miller wraz z prezesem Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego prof. Zygmuntem Kolendą odsłonili dzisiaj tablicę upamiętniającą wybory do Sejmu i Senatu III Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku.

Tablica została umieszczona na kamienicy przy ulicy Siennej 5. To tu znajdowała się siedziba Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Komitet ten – jak głosi napis na tablicy – z udziałem społeczeństwa Krakowa i Małopolski przygotował wybory czerwcowe, otwierając w ten sposób drogę do wolnej i niepodległej Polski.

Prof. Zygmunt Kolenda podziękował wszystkim, których zaangażowanie przyczyniło się do zwycięstwa polskiej demokracji w 1989 roku. Przypomniał także nieżyjących już działaczy, bez których wybory czerwcowe byłyby niemożliwe.

Jerzy Miller podkreślił zaś, że dzisiejszy sukces naszego regionu i kraju zawdzięczamy aktywności członków Komitetów Obywatelskich. Wszelkie przemiany, które nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, są owocem wydarzeń z 4 czerwca 1989 roku – dodał wojewoda.
Odsłonięcie tablicy - 4 czerwca 2014 1Odsłonięcie tablicy - 4 czerwca 2014 2Odsłonięcie tablicy - 4 czerwca 2014 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj