WALKA Z BARSZCZEM SOSNOWSKIEGO
2014-06-04
W Sali Senackiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się dzisiaj konferencja poświęcona projektowi „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”. Ta szeroko rozpowszechniona w województwie małopolskim roślina zawiera parzące substancje, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt.

W 2013 roku na wniosek wojewody małopolskiego Jerzego Millera Uniwersytet Rolniczy powołał zespół badawczy, który zajął się opracowaniem sposobów zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Przygotowany przez Uniwersytet Rolniczy projekt został zgłoszony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Całkowita kwota projektu to 3 798 000 zł, zaś dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 3 228 985 zł. Wsparcie finansowe pochodzi z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii i zostało pozyskane w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W czasie konferencji rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady podkreślił, że projekt „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” stanowi doskonały przykład efektywnej współpracy administracji i nauki. Wojewoda Jerzy Miller dodał zaś, że Uniwersytet Rolniczy jest w województwie małopolskim szczególnie ważnym partnerem, z którym można podejmować próby rozwiązania problemów dotyczących ochrony środowiska. Koordynatorami prac związanych ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego na terenie gmin biorących udział w projekcie będą bowiem pracownicy Uniwersytetu Rolniczego oraz Małopolskiej Izby Rolniczej.

Do projektu przystąpiła już większość małopolskich gmin borykających się z problemem. Działania obejmą inwentaryzację skupisk barszczu Sosnowskiego oraz ich monitoring. Potem rośliny zostaną zniszczone przy użyciu środków chemicznych i w końcu – całkowite wyeliminowane ze środowiska.

Zdaniem wojewody taki innowacyjny i kompleksowy projekt – nie tylko opracowany, ale także częściowo współfinansowany przez Uniwersytet Rolniczy – stanowi doskonały przykład dla środowiska akademickiego.

Większe skupiska barszczu Sosnowskiego zlokalizowane są w 38 gminach położonych na terenie 16 powiatów województwa małopolskiego, głównie na nieużytkach oraz w pobliżu cieków wodnych. Obszar występowania rośliny przedstawia dołączona mapa.

Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego w Małopolsce
Konferencja - barszcz Sosnowskiego 1Konferencja - barszcz Sosnowskiego 3Konferencja - barszcz Sosnowskiego 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj