ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – DOBRE PRAKTYKI W URZĘDZIE
2014-05-12
Małopolski Urząd Wojewódzki otrzymał wyróżnienie za dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i za udział w projekcie stażowym, realizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W projekcie objęto wsparciem 200 osób niepełnosprawnych z całego kraju, zapewniając im staże rehabilitacyjne w jednostkach administracji publicznej.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego nagradzała te samorządy oraz urzędy, które najbardziej przyczyniły się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zarówno poprzez własne projekty, jak i umożliwienie realizacji stażu w swojej jednostce.

Według stanu na 31.03.2014 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zatrudniał 46 pracowników niepełnosprawnych, w tym 16 osób z lekki stopniem niepełnosprawności , 24 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym 2 ze specjalnymi schorzeniami), 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym 2 ze specjalnymi schorzeniami).

Średni roczny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wynosił:
w 2011 roku - 2,9583
w 2012 roku - 3,7014
w 2013 roku - 4,0232

Wpłaty na PFRON wynosiły:
w 2011 roku - 412 204,00 zł.
w 2012 roku - 220 209,00 zł.
w 2013 roku - 127 831,00 zł.

W 2014 r. Małopolski Urząd Wojewódzki kontynuuje nawiązaną w 2013 r. współpracę ze stowarzyszeniami osób niepełnoprawnych na uczelniach wyższych. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie niezwłocznie po publikacji są wysyłane do stowarzyszeń, co ułatwia dostęp zainteresowanym.

W kwietniu 2014 roku Małopolski Urząd Wojewódzki podpisał umowę na praktyki zawodowe dla dziewięciu uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie. Kontynuujemy także nawiązaną w 2013 r. współpracę z innymi jednostkami w zakresie przyjmowania osób niepełnosprawnych na staż. Kierowane one będą do urzędu m.in. z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Centrum Integracja Kraków, Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA” oraz urzędów pracy.
dobre_praktyki_06_05_2014
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj