UNIJNA POLITYKA WODNA - SEMINARIUM
2014-05-08
W środę, 7 maja 2014 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne seminarium organizowane w ramach „Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”.

Tematem seminarium była „Unijna polityka wodna”. Zaproszeni specjaliści i eksperci z zakresu gospodarki wodnej: Elżbieta Nachlik z Politechniki Krakowskiej, Małgorzata Owsiany z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Tomasz Walczykiewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie przedstawili prezentacje dotyczące:
- polityki wodnej Unii Europejskiej w świetle drugiego cyklu planowania Ramowej Dyrektywy Wodnej,
- zasad weryfikacji przedsięwzięć przeciwpowodziowych pod kątem wymagań art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej,
-wymagań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięć wynikających z ramowej Dyrektywy Wodnej.

Główny temat wygłoszonych prezentacji stanowiło przystosowanie Ramowej Dyrektywy Wodnej do ustawodawstwa polskiego.
Po prezentacjach miała miejsce dyskusja, w której wskazywano m.in. na trudności we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w kontekście realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej.
2.Górna Wisła - seminarium 7.05.2014
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj