NOWE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
2014-05-06
We wtorek, 6 maja otwarto Miasteczko Komunikacyjne w Mikluszowicach. Otwarcie było połączone z obchodami 10- lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i Powiatowym Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Wybudowane „Miasteczko” to jedyny tego typu obiekt powstały w województwie małopolskim w ramach ogólnopolskiego projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”. Projekt ujęto w Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjentem projektu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które upoważniło Wojewodę Małopolskiego jako podmiot upoważniony do realizacji zadania w swoim imieniu. Na podstawie podpisanej przez Wojewodę Małopolskiego Umowy o realizację projektu oraz Porozumienia „Miasteczko ruchu drogowego” powstało na terenie gminy Drwinia, która realizowała to przedsięwzięcie. Łączny koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 537 037,74 zł z czego 85 % stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z budżetu państwa.

Podczas otwarcia można było przetestować możliwości miasteczka, a uczestnicy konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” wykazali się wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat bezpiecznego poruszania się na drodze. Państwowa Straż Pożarna z Bochni przygotowała pokaz o „Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” a ratownicy medyczni instruowali jak udzielać pierwszej pomocy medycznej.
Infrastruktura i SrodowiskoEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logoMiasteczko ruchu drogowego 1Miasteczko ruchu drogowego 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj