PROGRAM OCHRONY PRZED POWODZIĄ – SEMINARIUM
2014-04-16
W środę, 16 kwietnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne seminarium organizowane w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Udział w seminarium wziął Pełnomocnik Rządu ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, Jerzy Miller.

Tematem seminarium był „Sposób wyboru wariantu inwestycji minimalizujących ryzyko powodziowe w zlewni”. W ramach Programu realizowane są wielowariantowe koncepcje ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni ośmiu głównych dopływów Wisły (Raba, San z Wisłokiem, Soła, Skawa, Dunajec, Nida, Czarna Staszowska, Wisłoka).

Przedstawiciele wykonawców programów inwestycyjnych, realizowanych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły zaprezentowali charakterystykę wielokryterialnej oceny wariantów inwestycji zabezpieczających przed powodzią konkretne zlewnie oraz metodykę wyboru optymalnego wariantu.

Po prezentacjach miała miejsce dyskusja nad możliwościami ujmowania w analizach różnych problemów związanych z gospodarką wodną, jakimi są m.in. susza i hydroenergetyka. Jerzy Miller, wojewoda małopolski podkreślił rolę otwartej dyskusji, niezbędnej do wypracowania „dobrej praktyki” stosowanej w ramach Programu.
Seminarium_Dorzecze_Górnej_Wisły 029
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj