INNOWACJE W WALCE Z BEZROBOCIEM
2014-04-02
Sympozjum eksperckie EurActiv.pl pt. „Innowacyjne walki z bezrobociem” zorganizowane w partnerstwie z Komisją Europejską i przy wsparciu KPMG, odbyło się 26 marca 2014 roku w Warszawie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzone mają być między innymi zmiany dotyczące profilowania pomocy (bezrobotny ma być przypisany do jednej z trzech kategorii - w zależności od oddalenia od rynku pracy) oraz włączenie niepublicznych operatorów w proces aktywizacji bezrobotnych (podmiotom mają przyznawać wynagrodzenie za rezultat – pay by result – a nie za wykonanie usługi).

W trakcie sympozjum podjęto debatę nad nowym podejściem do walki z bezrobociem. W opinii Jerzego Millera, wojewody małopolskiego partnerstwo z firmą prywatną pozwala na elastyczność, której nie miały urzędy pracy. Operatorzy nie stanowią konkurencji dla tych jednostek, ich działanie ma wzbogacić ofertę pomocy dla osób bezrobotnych.

Współorganizatorem sympozjum było KPMG, jedna z pierwszych międzynarodowych firm audytorsko – doradczych funkcjonujących na polskim rynku. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z KPMG i sześcioma powiatowymi urzędami pracy realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Express do zatrudnienia”.

Więcej o Euractiv TUTAJ
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj