OBCHODY 15-LECIA CZŁONKOSTWA POLSKI W NATO
2014-03-13
Uroczyste obchody 15. rocznicy wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego odbyły się 12 marca 2014 roku w jednostce 16. Batalionu Powietrznodesantowego przy ulicy Wrocławskiej 82 w Krakowie. Na zaproszenie dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. Adama Joksa w obchodach wzięli udział: wojewoda małopolski, przedstawiciele władz samorządowych, szkół współpracujących z 6. Brygadą Powietrznodesantową oraz reprezentanci służb mundurowych oraz dowódcy jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Kraków.

Podczas uroczystego apelu miało miejsce wystąpienie Dowódcy Garnizonu Kraków, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wojewody Małopolskiego. Na zakończenie odbyła się defilada oraz pokaz musztry paradnej orkiestry. Po części oficjalnej obchodów, zaproszeni goście mogli zobaczyć sprzęt i wyposażenie Jednostek Wojskowych 6. Brygady Powietrznodesantowej oraz wystawy towarzyszące „XV-lecie Polski w NATO”.

Piętnaście lat członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim to okres, w którym w polskiej armii nastąpiło wiele zmian. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim reformę struktury organizacyjnej, modernizację i profesjonalizację wojska, a także inwestycje infrastrukturalne. Polska jako członek NATO ma zagwarantowane bezpieczeństwo, ale również zyskuje na arenie międzynarodowej, głównie ze względu na współpracę z innymi wojskami sojuszniczymi. Warto zauważyć, że polskie wojsko odnosi wiele sukcesów w ramach Sojuszu. Od 2013 r. Centrum Operacji Specjalnych ma zdolność do dowodzenia Siłami Specjalnymi państw NATO.
1.NATO 20142.NATO 2014
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj