KONKURS „MALUCH – EDYCJA 2014”
2014-03-10
5 marca 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – konkurs „MALUCH – edycja 2014”. Na Program przeznaczono kwotę 101 000 000 zł.

Zgodnie z warunkami konkursowymi o dotację mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W ramach otwartego konkursu ofert będą dofinansowane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów), polegające na:

w module 1, przeznaczonym dla gmin – utworzeniu w 2014 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnieniu ich funkcjonowania;

w module 2, przeznaczonym dla gmin – zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 roku z udziałem programu „Maluch”;

w module 3, przeznaczonym dla podmiotów niegminnych – zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2014 roku.

Podmioty uprawnione do udziału w ww. konkursie są zobowiązane składać oferty w formie pisemnej i elektronicznej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w następujących terminach:

moduł 1 – do 2 kwietnia 2014 roku,

moduł 2 – do 19 marca 2014 roku,

moduł 3 – do 2 kwietnia 2014 roku.

Ogłoszenie konkursowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce "Komunikaty".
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj